Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 2021

0
624

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2021 đã được cập nhật.

Điểm sàn TNUS năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ sinh học 18.0
Việt Nam học 15.0
Thông tin – Thư viện 15.0
Báo chí 15.0
Lịch sử 15.0
Văn học 15.0
Công tác xã hội 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Quản lý Tài nguyên và  Môi trường 15.0
Du lịch 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Hóa dược 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Toán – Tin 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Vật lý 15.0
Khoa học quản lý 15.0
Luật 15.0
Hàn Quốc học 16.5
Trung Quốc học 16.5
Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh 20.0
Dịch vụ pháp luật 16.5
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp 16.5

Điểm chuẩn TNUS năm 2021

1. Điểm chuẩn xét kết quả xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Hàn Quốc học 21.0
Trung Quốc học 21.5
Công nghệ sinh học 21.0
Việt Nam học 18.0
Thông tin – Thư viện 18.0
Báo chí 18.0
Lịch sử 18.0
Văn học 18.0
Công tác xã hội 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Quản lý Tài nguyên và  Môi trường 18.0
Du lịch 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0
Hóa dược 18.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18.0
Toán – Tin 18.0
Khoa học môi trường 18.0
Vật lý 18.0
Khoa học quản lý 18.0
Luật 18.0
Hàn Quốc học 18.0
Trung Quốc học 18.0
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh (CLC) 23.0
Dịch vụ pháp luật (CLC) 21.0
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 21.0

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật Xét nghiệm Y – Sinh (CLC) 20.0
Dịch vụ pháp luật (CLC) 16.5
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 16.5
Công nghệ sinh học 18.0
Luật 15.0
Khoa học quản lý 15.0
Vật lý 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Toán tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Hóa dược 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Du lịch 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Công tác xã hội 15.0
Văn học 15.0
Lịch sử 15.0
Báo chí 15.0
Thông tin – Thư viện 15.0
Việt Nam học 15.0
Hàn Quốc học 16.5
Trung Quốc học 16.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ sinh học 15 17
Luật 14 15
Khoa học quản lý 13.5 15
Địa lý tự nhiên 13.5 15
Khoa học môi trường 13.5 15
Toán – Tin / 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13.5 15
Hóa dược 13.5 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5 15
Du lịch 14 15
Quản lý Tài nguyên và môi trường 13.5 15
Ngôn ngữ Anh 13.5 15
Công tác xã hội 13.5 15
Văn học 13.5 15
Lịch sử 13.5 15
Báo chí 13.5 15
Thông tin – Thư viện 13.5 15
Việt Nam học / 15
Chương trình chất lượng cao 
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh / 18.5
Dịch vụ pháp luật / 16.5
Quản trị khách sạn và resort / 16.5