Điểm chuẩn chính thức Đại học Khoa học Thái Nguyên 2020

0
265

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 1 cùng điểm sàn 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020

Điểm sàn Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Công nghệ sinh học 17
Việt Nam học 15
Thông tin – Thư viện 15
Báo chí 15
Lịch sử 15
Văn học 15
Công tác xã hội 15
Ngôn ngữ Anh 15
Quản lý Tài nguyên và  Môi trường 15
Du lịch 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Hóa dược 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Toán – Tin 15
Khoa học môi trường 15
Địa lý tự nhiên 15
Khoa học quản lý 15
Luật 15
Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh 18.5
Dịch vụ pháp luật 16.5
Quản trị khách sạn và resort 16.5

 

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả xét học bạ

Đợt 1:

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển học bạ
Công nghệ sinh học 21
Việt Nam học 18
Thông tin – Thư viện 18
Báo chí 18
Lịch sử 18
Văn học 18
Công tác xã hội 18
Ngôn ngữ Anh 18
Quản lý Tài nguyên và  Môi trường 18
Du lịch 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Hóa dược 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Toán – Tin 18
Khoa học môi trường 18
Địa lý tự nhiên 18
Khoa học quản lý 18
Luật 18
Chương trình chất lượng cao
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh 23
Dịch vụ pháp luật 21
Quản trị khách sạn và resort 21

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ sinh học 15 17
Luật 14 15
Khoa học quản lý 13.5 15
Địa lý tự nhiên 13.5 15
Khoa học môi trường 13.5 15
Toán – Tin / 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13.5 15
Hóa dược 13.5 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5 15
Du lịch 14 15
Quản lý Tài nguyên và môi trường 13.5 15
Ngôn ngữ Anh 13.5 15
Công tác xã hội 13.5 15
Văn học 13.5 15
Lịch sử 13.5 15
Báo chí 13.5 15
Thông tin – Thư viện 13.5 15
Việt Nam học / 15
Chương trình chất lượng cao 
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh / 18.5
Dịch vụ pháp luật / 16.5
Quản trị khách sạn và resort / 16.5