Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 2022

1827

Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Thái Nguyên năm 2022

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2022 đã được cập nhật.

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 2022

Điểm sàn trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ sinh học
Việt Nam học
Thông tin – Thư viện
Báo chí
Lịch sử
Văn học
Công tác xã hội
Ngôn ngữ Anh
Quản lý Tài nguyên và  Môi trường
Du lịch
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Hóa dược
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Toán – Tin
Khoa học môi trường
Vật lý
Khoa học quản lý
Luật
Hàn Quốc học
Trung Quốc học
Chương trình Chất lượng cao
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh
Dịch vụ pháp luật
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp

Điểm chuẩn TNUS năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kỹ thuật Xét nghiệm Y – Sinh (CLC) 23.5
Dịch vụ pháp luật (CLC) 22.5
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 22.5
Luật 19
Khoa học quản lý 18
Vật lý học 18
Khoa học môi trường 18
Toán tin 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Hóa dược 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19
Du lịch 19
Quản lý tài nguyên và môi trường 18
Ngôn ngữ Anh 20
Công tác xã hội 18
Văn học 18
Lịch sử 18
Báo chí 18
Thông tin – Thư viện 18
Hàn Quốc học 22.5
Trung Quốc học 22.5
Quản lý thể dục thể thao 18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Thái Nguyên xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kỹ thuật Xét nghiệm Y – Sinh (CLC) 60
Dịch vụ pháp luật (CLC) 60
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 60
Luật 60
Khoa học quản lý 60
Vật lý học 60
Khoa học môi trường 60
Toán tin 60
Công nghệ kỹ thuật hóa học 60
Hóa dược 60
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 60
Du lịch 60
Quản lý tài nguyên và môi trường 60
Ngôn ngữ Anh 60
Công tác xã hội 60
Văn học 60
Lịch sử 60
Báo chí 60
Thông tin – Thư viện 60
Hàn Quốc học 60
Trung Quốc học 60
Quản lý thể dục thể thao 60

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kỹ thuật Xét nghiệm Y – Sinh (CLC) 19
Dịch vụ pháp luật (CLC) 16.5
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 16.5
Luật 15
Khoa học quản lý 15
Vật lý học 15
Khoa học môi trường 15
Toán tin 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Hóa dược 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Du lịch 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Ngôn ngữ Anh 15
Công tác xã hội 15
Văn học 15
Lịch sử 15
Báo chí 16
Thông tin – Thư viện 15
Hàn Quốc học 16.5
Trung Quốc học 16.5
Quản lý thể dục thể thao 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật Xét nghiệm Y – Sinh (CLC) 20.0
Dịch vụ pháp luật (CLC) 16.5
Quản trị khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp (CLC) 16.5
Công nghệ sinh học 18.0
Luật 15.0
Khoa học quản lý 15.0
Vật lý 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Toán tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Hóa dược 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Du lịch 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Công tác xã hội 15.0
Văn học 15.0
Lịch sử 15.0
Báo chí 15.0
Thông tin – Thư viện 15.0
Việt Nam học 15.0
Hàn Quốc học 16.5
Trung Quốc học 16.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ sinh học 15 17
Luật 14 15
Khoa học quản lý 13.5 15
Địa lý tự nhiên 13.5 15
Khoa học môi trường 13.5 15
Toán – Tin / 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13.5 15
Hóa dược 13.5 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 13.5 15
Du lịch 14 15
Quản lý Tài nguyên và môi trường 13.5 15
Ngôn ngữ Anh 13.5 15
Công tác xã hội 13.5 15
Văn học 13.5 15
Lịch sử 13.5 15
Báo chí 13.5 15
Thông tin – Thư viện 13.5 15
Việt Nam học / 15
Chương trình chất lượng cao 
Kỹ thuật xét nghiệm y sinh / 18.5
Dịch vụ pháp luật / 16.5
Quản trị khách sạn và resort / 16.5