Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Huế năm 2022

1469

Trường Đại học Khoa học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Huế năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được cập nhật trong thời gian quy định.

Điểm sàn HUSC

Điểm sàn trường Đại học Khoa học – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Hán – Nôm
Triết học
Lịch sử
Văn học
Quản lý nhà nước
Xã hội học
Đông phương học
Báo chí
Công nghệ sinh học
Kỹ thuật sinh học
Hóa học
Khoa học môi trường
Toán ứng dụng
Quản trị và phân tích dữ liệu
Kỹ thuật phần mềm (đặc thù)
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Kỹ thuật môi trường
Kỹ thuật địa chất
Kiến trúc
Công tác xã hội
Quản lý tài nguyên và môi trường

Điểm chuẩn HUSC

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Khoa học Huế năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Công nghệ sinh học  21.5
Hóa học  19.5
Khoa học môi trường  18.5
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 18.0
Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) 21.0
Công nghệ thông tin 21.0
Quản trị và phân tích dữ liệu 19.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 19.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19.5
Hán – Nôm 18.0
Triết học 19.0
Lịch sử 19.0
Văn học 19.0
Quản lý nhà nước 19.0
Xã hội học 19.0
Đông phương học 19.0
Báo chí 21.5
Truyền thông số 21.0
Công tác xã hội 19.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 18.0
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 18.0
Địa kỹ thuật xây dựng 18.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Hán – Nôm 15.5
Triết học 15
Lịch sử 15.5
Văn học 15.5
Quản lý nhà nước 15
Xã hội học 15.5
Đông phương học 15.5
Báo chí 17
Truyền thông số 16.5
Công nghệ sinh học 16
Hóa học 15
Khoa học môi trường 15
Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường 15
Kỹ thuật phần mềm 16.5
Quản trị và phân tích dữ liệu 16
Công nghệ thông tin 17
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 15
Kiến trúc 16
Địa kỹ thuật xây dựng 15
Công tác xã hội 15.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Hán – Nôm 15.0
Triết học 15.0
Lịch sử 15.5
Văn học 15.0
Quản lý nhà nước 15.0
Xã hội học 15.0
Đông phương học 15.25
Báo chí 16.5
Công nghệ sinh học 16.0
Kỹ thuật sinh học 16.0
Hóa học 15.0
Khoa học môi trường 15.25
Toán ứng dụng 16.0
Quản trị và phân tích dữ liệu 16.0
Công nghệ thông tin 17.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Kỹ thuật môi trường 15.25
Kỹ thuật địa chất 15.25
Công tác xã hội 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.25
Kỹ thuật phần mềm 16.5
Kiến trúc 16.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học – ĐH Huế năm 2020, 2019 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Hán – Nôm 13.25 15.75
Triết học 14 16
Lịch sử 13.5 15
Ngôn ngữ học 13.25 15.75
Văn học 13.25 15.75
Toán kinh tế 13.25 16
Quản lý nhà nước 13.25 16
Xã hội học 13.25 15.75
Đông phương học 13 15
Báo chí 13.5 16
Công nghệ sinh học 14 15
Kỹ thuật sinh học 14 15
Hóa học 13.25 16
Khoa học môi trường 14 16
Toán ứng dụng 14 15
Kỹ thuật phần mềm 13 16
Công nghệ thông tin 13.5 17
Quản trị và phân tích dữ liệu / 17
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 13 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13.25 16
Kỹ thuật môi trường 14 16
Kỹ thuật địa chất 14 15.5
Kiến trúc 15 15
Quy hoạch vùng và đô thị 15 15
Địa kỹ thuật xây dựng 13 15.5
Công tác xã hội 13.25 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 15.5