Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Huế năm 2021

0
752

Trường Đại học Khoa học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Khoa học Huế năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có.

Điểm sàn HUSC năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Khoa học – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Hán – Nôm 15.0
Triết học 15.0
Lịch sử 15.0
Văn học 15.0
Quản lý nhà nước 15.0
Xã hội học 15.0
Đông phương học 15.0
Báo chí 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Kỹ thuật sinh học 15.0
Hóa học 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Toán ứng dụng 15.0
Quản trị và phân tích dữ liệu 16.0
Kỹ thuật phần mềm (đặc thù) 16.0
Công nghệ thông tin 16.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Kỹ thuật môi trường 15.0
Kỹ thuật địa chất 15.0
Kiến trúc 15.0
Công tác xã hội 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.0

Điểm chuẩn HUSC năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Khoa học Huế năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Hán – Nôm 19.0
Triết học 19.0
Lịch sử 19.0
Văn học 19.0
Quản lý nhà nước 18.5
Xã hội học 18.5
Đông phương học 19.0
Báo chí 20.0
Công nghệ sinh học 20.0
Kỹ thuật sinh học 20.0
Hóa học 19.0
Khoa học môi trường 18.5
Toán ứng dụng 18.0
Quản trị và phân tích dữ liệu 20.5
Công nghệ thông tin 20.5
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 19.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19.0
Kỹ thuật môi trường 18.5
Kỹ thuật địa chất 18.5
Kiến trúc /
Công tác xã hội 18.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 18.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Hán – Nôm 15.0
Triết học 15.0
Lịch sử 15.5
Văn học 15.0
Quản lý nhà nước 15.0
Xã hội học 15.0
Đông phương học 15.25
Báo chí 16.5
Công nghệ sinh học 16.0
Kỹ thuật sinh học 16.0
Hóa học 15.0
Khoa học môi trường 15.25
Toán ứng dụng 16.0
Quản trị và phân tích dữ liệu 16.0
Công nghệ thông tin 17.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 15.25
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Kỹ thuật môi trường 15.25
Kỹ thuật địa chất 15.25
Công tác xã hội 15.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 15.25
Kỹ thuật phần mềm 16.5
Kiến trúc 16.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Khoa học – ĐH Huế năm 2020, 2019 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Hán – Nôm 13.25 15.75
Triết học 14 16
Lịch sử 13.5 15
Ngôn ngữ học 13.25 15.75
Văn học 13.25 15.75
Toán kinh tế 13.25 16
Quản lý nhà nước 13.25 16
Xã hội học 13.25 15.75
Đông phương học 13 15
Báo chí 13.5 16
Công nghệ sinh học 14 15
Kỹ thuật sinh học 14 15
Hóa học 13.25 16
Khoa học môi trường 14 16
Toán ứng dụng 14 15
Kỹ thuật phần mềm 13 16
Công nghệ thông tin 13.5 17
Quản trị và phân tích dữ liệu / 17
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 13 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 13.25 16
Kỹ thuật môi trường 14 16
Kỹ thuật địa chất 14 15.5
Kiến trúc 15 15
Quy hoạch vùng và đô thị 15 15
Địa kỹ thuật xây dựng 13 15.5
Công tác xã hội 13.25 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 13 15.5