Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương TPHCM năm 2022

2831

Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương TP HCM năm 2022

Điểm chuẩn HVUH năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ của trường Đại học Hùng Vương TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Công nghệ Thông tin 15
Quản trị Kinh doanh 15
Kế Toán 15
Tài chính Ngân hàng 15
Marketing 15
Luật 15
Quản lý Bệnh viện 15
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Nhật 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Công nghệ Thông tin 500
Quản trị Kinh doanh 500
Kế Toán 500
Tài chính Ngân hàng 500
Marketing 500
Luật 500
Quản lý Bệnh viện 500
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 500
Ngôn ngữ Anh 500
Ngôn ngữ Nhật 500
Ngôn ngữ Trung Quốc 500

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Hùng Vương TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 15
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Marketing 15
Luật 15
Quản lý bệnh viện 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Nhật 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ Thông tin 15
Quản trị Kinh doanh 15
Kế Toán 15
Tài chính Ngân hàng 15
Marketing 15
Luật 15
Quản lý Bệnh viện 15
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Nhật 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ Thông tin 15
Quản trị Kinh doanh 15
Kế Toán 15
Tài chính Ngân hàng 15
Marketing 15
Luật 15
Quản lý Bệnh viện 15
Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Nhật 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15