Điểm chuẩn Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị năm 2021

0
251

Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có.

Điểm sàn Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị năm 2021

Điểm sàn Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.0
Kỹ thuật Xây dựng 14.0
Kỹ thuật điện 14.0
Kinh tế xây dựng 14.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14.0
Trường Đại học Kinh tế Huế (đào tạo tại Phân hiệu Quảng Trị)
Quản trị kinh doanh 14.0
Marketing 14.0
Trường Du lịch – ĐH Huế (đào tạo tại Phân hiệu Quảng Trị)
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  14.0
Quản trị khách sạn 14.0
Trường Đại học Khoa học Huế (đào tạo tại Phân hiệu Quảng Trị)
Công nghệ thông tin 14.0

Điểm chuẩn Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18.0
Kỹ thuật Xây dựng 18.0
Kỹ thuật điện 18.0
Kinh tế xây dựng 18.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.0
Trường Du lịch – ĐH Huế (đào tạo tại Phân hiệu Quảng Trị)
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0
Quản trị khách sạn 18.0
Trường Đại học Khoa học Huế (đào tạo tại Phân hiệu Quảng Trị)
Công nghệ thông tin 18.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2021

Điểm chuẩn Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.5
Kỹ thuật xây dựng 19.5
Kỹ thuật điện 14.0
Kinh tế xây dựng 14.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.0
Quản trị khách sạn 14.0
Công nghệ thông tin 15.0
Quản trị kinh doanh 21.0
Marketing 22.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kinh tế xây dựng 13 14
Kỹ thuật Xây dựng 14 14
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 14
Kỹ thuật điện 14 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 14
Trường Đại học Kinh tế Huế Phân hiệu Quảng Trị
Kế toán / 18
Trường Du lịch – ĐH Huế Phân hiệu Quảng Trị
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 14
Quản trị khách sạn / 14