Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen năm 2020

0
582

Đại học Hoa Sen chính thức công bố điểm sàn năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực và thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Hoa Sen năm 2020

Điểm sàn Đại học Hoa Sen năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Mạng máy tính và truyền thông 16
Công nghệ thông tin 16
Kỹ thuật phần mềm 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Công nghệ thực phẩm 16
Kinh doanh quốc tế 17
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
Quản trị văn phòng 16
Hệ thống thông tin quản lý 16
Quản trị công nghệ truyền thông 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 16
Quản trị kinh doanh 17
Marketing 17
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 16
Quản trị nhân lực 16
Quản trị khách sạn 16
Tâm lý học 16
Thiết kế đồ họa 16
Thiết kế thời trang 16
Thiết kế nội thất 16
Nhật Bản học 16
Hoa Kỳ học 16
Nghệ thuật số 16
Quản trị sự kiện 16
Bảo hiểm 16
Ngôn ngữ Anh (chưa nhân hệ số) 16

Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen  năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả học bạ

Tên ngành Ngưỡng trúng tuyển
Mạng máy tính và truyền thông Tốt nghiệp THPT và hoàn thành hồ sơ học bạ từ 14/9 tới 20/9
Công nghệ thông tin
Kỹ thuật phần mềm
Quản lý tài nguyên và môi trường
Công nghệ thực phẩm
Kinh doanh quốc tế
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Quản trị văn phòng
Hệ thống thông tin quản lý
Quản trị công nghệ truyền thông
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Quản trị kinh doanh
Marketing
Tài chính – Ngân hàng
Kế toán
Quản trị nhân lực
Quản trị khách sạn
Tâm lý học
Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Nhật Bản học
Hoa Kỳ học
Nghệ thuật số
Quản trị sự kiện
Bảo hiểm
Ngôn ngữ Anh

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hoa Sen năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15 16
Công nghệ thông tin 15 16
Kỹ thuật phần mềm 15 16
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 16
Công nghệ thực phẩm 15 16
Kinh doanh quốc tế 16 17
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15 16
Quản trị văn phòng 15 16
Hệ thống thông tin quản lý 15 16
Quản trị công nghệ truyền thông 15 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15 16
Tâm lý học 15 16
Thiết kế đồ họa 15 16
Thiết kế thời trang 15 16
Thiết kế nội thất 15 16
Nhật Bản học / 16
Hoa Kỳ học / 16
Nghệ thuật số / 16
Quản trị sự kiện / 16
Bảo hiểm / 16
Quản trị kinh doanh 15 17
Marketing 15 17
Tài chính – Ngân hàng 15 16
Kế toán 15 16
Quản trị nhân lực 15 16
Quản trị khách sạn 15 16
Ngôn ngữ Anh 16 16