Điểm chuẩn Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2020

0
221

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

Điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

Lưu ý: Điểm xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên.

Điểm sàn Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Điều khiển tàu biển 16
Khai thác máy tàu biển 14
Quản lý hàng hải 18
Điện tử viễn thông 16
Điện tự động giao thông vận tải 14
Điện tự động công nghiệp 18
Tự động hóa hệ thống điện 16
Máy tàu thủy 14
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi 14
Đóng tàu & công trình ngoài khơi 14
Máy & tự động hóa xếp dỡ 14
Kỹ thuật cơ khí 18
Kỹ thuật cơ điện tử 18
Kỹ thuật ô tô 20
Kỹ thuật nhiệt lạnh 14
Máy & tự động công nghiệp 14
Xây dựng công trình thủy 14
Kỹ thuật an toàn hàng hải 14
Xây dựng dân dụng & công nghiệp 14
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng 14
Công nghệ thông tin 20
Công nghệ phần mềm 20
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính 18
Kỹ thuật môi trường 14
Kỹ thuật công nghệ hóa học 14
Quản lý công trình xây dựng 14
Kiến trúc & nội thất 14
Tiếng Anh thương mại 18
Ngôn ngữ Anh 18
Kinh tế vận tải biển 22
Kinh tế vận tải thủy 20
Logistics & chuỗi cung ứng 22
Kinh tế ngoại thương 22
Quản trị kinh doanh 20
Quản trị tài chính kế toán 20
Quản trị tài chính ngân hàng 20
Luật hàng hải 16
Chương trình Chất lượng cao
Kinh tế vận tải biển 16
Kinh tế ngoại thương 16
Điện tự động công nghiệp 14
Công nghệ thông tin 16
Chương trình tiên tiến
Quản lý kinh doanh & Marketing 18
Kinh tế Hàng hải 16
Kinh doanh quốc tế & Logistics 20
Nhóm chương trình chọn
Điều khiển tàu biển 14
Khai thác máy tàu biển 14

Điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm chuẩn mới nhất.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Điều khiển tàu biển 15 18
Khai thác máy tàu biển 14 14
Quản lý hàng hải 14.75 21
Điện tử viễn thông 15.5 18.75
Điện tự động giao thông vận tải 14 14
Điện tự động công nghiệp 18.75 24.75
Tự động hóa hệ thống điện 14.25 18
Máy tàu thủy 14 14
Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi 14 14
Đóng tàu & công trình ngoài khơi 14 14
Máy & tự động hóa xếp dỡ 14.5 14
Kỹ thuật cơ khí 17.5 19
Kỹ thuật cơ điện tử 18.25 21.5
Kỹ thuật ô tô 20.25 23.75
Kỹ thuật nhiệt lạnh 16.25 18
Máy & tự động công nghiệp 14 15
Xây dựng công trình thủy 14 14
Kỹ thuật an toàn hàng hải 14 14
Xây dựng dân dụng & công nghiệp 14 14
Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng 14 14
Công nghệ thông tin 20.25 23
Công nghệ phần mềm 18.75 21.75
Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính 17 20.25
Kỹ thuật môi trường 14 15
Kỹ thuật công nghệ hóa học 14 14
Quản lý công trình xây dựng 14 14
Kiến trúc & nội thất 20 19
Tiếng Anh thương mại 27.75 30
Ngôn ngữ Anh 27.5 29.5
Kinh tế vận tải biển 20.75 23.75
Kinh tế vận tải thủy 19 21.5
Logistics & chuỗi cung ứng 22 25.25
Kinh tế ngoại thương 21.25 24.5
Quản trị kinh doanh 20 23.25
Quản trị tài chính kế toán 19.75 22.75
Quản trị tài chính ngân hàng 19.25 22
Luật hàng hải 17 20.5
Chương trình Chất lượng cao
Kinh tế vận tải biển / 18
Kinh tế ngoại thương / 21
Điện tự động công nghiệp / 14
Công nghệ thông tin / 19
Chương trình tiên tiến
Quản lý kinh doanh & Marketing / 20
Kinh tế Hàng hải / 18
Kinh doanh quốc tế & Logistics / 21
Nhóm chương trình chọn
Điều khiển tàu biển / 14
Khai thác máy tàu biển / 14

Lưu ý:

  • Điểm trúng tuyển các ngành Kiến trúc và nội thất, Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại tính thang 40.
  • Các đối tượng ưu tiên khu vực 1, 2, 2NT và thuộc diện đối tiện ưu tiên 1-7 được hưởng điểm ưu tiên theo quy định.
  • Thí sinh trúng tuyển mau chóng xác nhận nhập học bằng cách gửi giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2020 về trường trước 17h ngày 10/10 năm 2020.