Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương năm 2022

2724

Trường Đại học Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Dương năm 2023

Đã cập nhật điểm trúng tuyển trường Đại học Hải Dương năm 2022.

I. Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Hải Dương năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Kế toán15.5
Tài chính – Ngân hàng15.5
Quản trị kinh doanh16.1
Quản trị văn phòng15.6
Kỹ thuật điện15.6
Công nghệ thông tin16.1
Kinh tế15.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.6
Ngôn ngữ Anh16.1

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Hải Dương xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Kế toán14.5
Tài chính – Ngân hàng14.5
Quản trị kinh doanh14.5
Quản trị văn phòng14.5
Kỹ thuật điện14.5
Công nghệ thông tin14.5
Kinh tế14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành14.5
Ngôn ngữ Anh14.5

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Kế toán15.5
Tài chính – Ngân hàng15.5
Quản trị kinh doanh15.0
Quản trị văn phòng15.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành15.0
Kinh tế16.0
Kỹ thuật điện15.5
Công nghệ thông tin15.5
Chính trị học18.0
Ngôn ngữ Anh16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hải Dương các năm trước dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Kế toán1415.25
Tài chính – Ngân hàng1415
Quản trị kinh doanh1415
Quản trị văn phòng1415.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành1416
Kinh tế1417
Phát triển nông thôn1617.5
Kỹ thuật điện1415
Công nghệ thông tin1415
Chăn nuôi1417
Chính trị học15.517.5
Ngôn ngữ Anh1417