Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương năm 2022

2166

Trường Đại học Hải Dương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hải Dương năm 2022

Đã cập nhật điểm trúng tuyển trường Đại học Hải Dương năm 2022.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Hải Dương năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kế toán 15.5
Tài chính – Ngân hàng 15.5
Quản trị kinh doanh 16.1
Quản trị văn phòng 15.6
Kỹ thuật điện 15.6
Công nghệ thông tin 16.1
Kinh tế 15.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.6
Ngôn ngữ Anh 16.1

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Hải Dương xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kế toán 14.5
Tài chính – Ngân hàng 14.5
Quản trị kinh doanh 14.5
Quản trị văn phòng 14.5
Kỹ thuật điện 14.5
Công nghệ thông tin 14.5
Kinh tế 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.5
Ngôn ngữ Anh 14.5

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 15.5
Tài chính – Ngân hàng 15.5
Quản trị kinh doanh 15.0
Quản trị văn phòng 15.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Kinh tế 16.0
Kỹ thuật điện 15.5
Công nghệ thông tin 15.5
Chính trị học 18.0
Ngôn ngữ Anh 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hải Dương các năm trước dưới đây:

Tên ngành Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 14 15.25
Tài chính – Ngân hàng 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Quản trị văn phòng 14 15.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 16
Kinh tế 14 17
Phát triển nông thôn 16 17.5
Kỹ thuật điện 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Chăn nuôi 14 17
Chính trị học 15.5 17.5
Ngôn ngữ Anh 14 17