Điểm chuẩn trường Đại học Hạ Long năm 2020

0
276

Trường Đại học Hạ Long đã chính thức công bố điểm sàn năm 2020 (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào).

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hạ Long năm 2020

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT đã được cập nhật.

Điểm sàn trường Đại học Hạ Long năm 2020

Lưu ý: Điểm xét tuyển chưa cộng điểm ưu tiên.

Điểm sàn Đại học Hạ Long năm 2020 như sau:

Ngành
Điểm sàn 2020
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Quản trị khách sạn 15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
Khoa học máy tính 15
Quản lý văn hóa 15
Ngôn ngữ Anh 20 (tiếng Anh x2)
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Ngôn ngữ Nhật 20 (tiếng Anh x2)
Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
Nuôi trồng thủy sản 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Điểm chuẩn Đại học Hạ Long năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hạ Long năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020 Ghi chú
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16 16
Quản trị khách sạn 16 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 14 15
Quản lý văn hóa 15 16
Khoa học máy tính 14 15
Ngôn ngữ Anh 19 20 NN x2
Ngôn ngữ Trung Quốc 17 17
Ngôn ngữ Nhật 19 20 NN x2
Ngôn ngữ Hàn Quốc 15 15
Nuôi trồng thuỷ sản 15 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15 15