Điểm chuẩn trường Đại học Đông Á năm 2020

0
387

Trường Đại học Đông Á đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ cùng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Đông Á năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Đông Á năm 2020

Điểm sàn trường Đại học Đông Á năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Dược học 21
Điều dưỡng 19
Dinh dưỡng 14
Giáo dục mầm non 18.5
Giáo dục tiểu học 18.5
Ngôn ngữ Anh 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 14
Ngôn ngữ Nhật 14
Ngôn ngữ Hàn Quốc 14
Tâm lý học 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14
Quản trị khách sạn 14
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 14
Quản trị kinh doanh 14
Marketing 14
Tài chính – Ngân hàng 14
Kế toán 14
Quản trị nhân lực 14
Quản trị văn phòng 14
Luật 14
Luật kinh tế 14
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 17
Công nghệ thông tin 14
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14
Công nghệ thực phẩm 14
Nông nghiệp công nghệ cao 14

Điểm chuẩn Đại học Đông Á năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Tên ngành Điểm trúng tuyển
tổ hợp 3 môn (3 kỳ/5 kỳ/kỳ 1  lớp 12) Điểm TB lớp 12
Dược học 24 8.0
Điều dưỡng 19.5 6.5
Dinh dưỡng 19.5 6.5
Giáo dục mầm non 24 8.0
Giáo dục tiểu học 24 8.0
Ngôn ngữ Anh 18 6.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 18 6.0
Ngôn ngữ Nhật 18 6.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 18 6.0
Tâm lý học 18 6.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 6.0
Quản trị khách sạn 18 6.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18 6.0
Quản trị kinh doanh 18 6.0
Marketing 18 6.0
Tài chính – Ngân hàng 18 6.0
Kế toán 18 6.0
Quản trị nhân lực 18 6.0
Quản trị văn phòng 18 6.0
Luật 18 6.0
Luật kinh tế 18 6.0
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 21 7.0
Công nghệ thông tin 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 6.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18 6.0
Công nghệ thực phẩm 18 6.0
Nông nghiệp công nghệ cao 18 6.0

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đông Á năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điềm chuẩn 2020
Dược học 20 21
Điều dưỡng 18 19
Dinh dưỡng 18 15
Giáo dục mầm non 18 18.5
Giáo dục tiểu học 18 18.5
Ngôn ngữ Anh 14 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 14 14
Ngôn ngữ Nhật / 14
Ngôn ngữ Hàn Quốc / 14
Tâm lý học 14 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 14
Quản trị khách sạn 14 14
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống / 14
Quản trị kinh doanh 14 14
Marketing / 14
Tài chính – Ngân hàng 14 14
Kế toán 14 14
Quản trị nhân lực 14 14
Quản trị văn phòng 14 14
Luật / 14
Luật kinh tế 14 14
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu 17.5 22
Công nghệ thông tin 14 14
Công nghệ kỹ thuật ô tô 14 14
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 14
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14 15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14 14
Công nghệ thực phẩm 14 14
Nông nghiệp công nghệ cao 14 14