Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kontum năm 2020

0
251

Trường Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kontum đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ cùng mức điểm sàn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kontum năm 2020

Lưu ý:

+ Điểm sàn đã cộng điểm ưu tiên

+ Điểm xét tuyển tính theo số môn thi như sau:

– 3 môn thi/bài thi: Tính bình thường

– 2 môn thi/bài thi: Tổng điểm 2 môn thi + (điểm ưu tiên)x2/3

– 1 môn thi: Điểm 1 môn thi + (Điểm ưu tiên)x1/3

Điểm sàn trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Giáo dục tiểu học 18,5
Quản trị kinh Doanh 14
Quản lý nhà nước 14
Luật kinh tế 14
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) 14
Kinh tế phát triển 14
Kế toán 14
Công nghệ thông tin 14
Công nghệ sinh học 14

Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kontum năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Đợt 1:

Lưu ý: Điểm trúng tuyển dưới đây đã tính cả điểm ưu tiên.

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển
Quản trị kinh Doanh 15
Quản lý nhà nước 15
Luật kinh tế 15
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) 15
Kinh tế phát triển 15
Kế toán 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ sinh học 15

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã được công bố chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tumnăm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020 TTNV
Giáo dục tiểu học 19.5 20.5 2
Quản trị kinh doanh 14 15.35 3
Quản lý nhà nước 14 14.35 4
Luật kinh tế 14.25 15.75 1
Kỹ thuật xây dựng 14.15 / /
Kế toán 14 15.95 2
Công nghệ thông tin 14.05 14.6 1
Công nghệ sinh học 14.4 / /