Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2021

0
700

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022

Điểm sàn VUI năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2021 như sau:

Tên ngành

Điểm sàn
Thi THPT HB
Tất cả các ngành 15.0 18.0

Điểm chuẩn VUI năm 2021

1. Điểm trúng tuyển xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 18.0
Kế toán 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.0
Hóa học 18.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18.0
Công nghệ sinh học 18.0
Công nghệ thực phẩm 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0

2/ Điểm trúng tuyển xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15.0
Kế toán 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Hóa học 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0