Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023

1395

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì theo phương thức xét điểm thi THPT 2023 sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 22/08/2023.

I. Điểm sàn VUI 2023

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn 2023
Thi THPTHọc bạ
Quản trị kinh doanh1618
Kế toán1720
Công nghệ thông tin1820
Công nghệ kỹ thuật ô tô1821
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1618
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử1820
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1620
Hóa học (Hóa phân tích)1618
Công nghệ kỹ thuật hóa học1618
Công nghệ kỹ thuật môi trường1516
Công nghệ sinh học1516
Công nghệ thực phẩm1618
Ngôn ngữ Anh1720

II. Điểm chuẩn VUI năm 2023

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023 như sau:

TTTên ngành
Điểm chuẩn học bạ
1Quản trị kinh doanh18
2Kế toán20
3Công nghệ thông tin20
4Công nghệ kỹ thuật ô tô21
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí18
6Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử20
7Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa18
8Hóa học (Hóa phân tích)18
9Công nghệ thực phẩm18
10Công nghệ kỹ thuật hóa học18
11Công nghệ kỹ thuật môi trường16
12Công nghệ sinh học16
13Ngôn ngữ Anh20

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
1Quản trị kinh doanh16
2Kế toán17
3Công nghệ thông tin18
4Công nghệ kỹ thuật ô tô18
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí16
6Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử18
7Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa16
8Hóa học (Hóa phân tích)16
9Công nghệ thực phẩm16
10Công nghệ kỹ thuật hóa học16
11Công nghệ kỹ thuật môi trường15
12Công nghệ sinh học15
13Ngôn ngữ Anh17

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
Điểm thi THPTHọc bạ
1Quản trị kinh doanh1518
2Kế toán1518
3Công nghệ thông tin1518
4Công nghệ kỹ thuật ô tô1518
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí1518
6Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử1518
7Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa1518
8Hóa học (hóa phân tích)1518
9Công nghệ thực phẩm1518
10Công nghệ kỹ thuật hóa học1518
11Công nghệ kỹ thuật môi trường1518
12Công nghệ sinh học1518
13Ngôn ngữ Anh1518

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngành
Điểm chuẩn 2021
1Quản trị kinh doanh15.0
2Kế toán15.0
3Công nghệ thông tin15.0
4Công nghệ kỹ thuật ô tô15.0
5Công nghệ kỹ thuật cơ khí15.0
6Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử15.0
7Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa15.0
8Hóa học15.0
9Công nghệ kỹ thuật hóa học15.0
10Công nghệ kỹ thuật môi trường15.0
11Công nghệ sinh học15.0
12Công nghệ thực phẩm15.0
13Ngôn ngữ Anh15.0
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.