Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022

1085

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã chính thức công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022

Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 2022

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022 như sau:

Tên ngành

Điểm sàn
Thi THPT HB
Tất cả các ngành

Điểm chuẩn VUI năm 2022

1. Điểm trúng tuyển xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 18
Kế toán 18
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18
Hóa học (hóa phân tích) 18
Công nghệ thực phẩm 18
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
Công nghệ sinh học 18
Ngôn ngữ Anh 18

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Hóa học (hóa phân tích) 15
Công nghệ thực phẩm 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Công nghệ sinh học 15
Ngôn ngữ Anh 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành
Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15.0
Kế toán 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Hóa học 15.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.0
Công nghệ sinh học 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0