Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Dệt may năm 2020

0
225

Trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội đã chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội năm 2021

Đã công bố điểm chuẩn chính thức

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội năm 2020

Lưu ý: Điểm sàn dưới đây không nhân hệ số.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Công nghệ may 16
Công nghệ sợi, dệt 15
Quản lý công nghiệp 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Marketing 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Thiết kế thời trang 15

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Tên ngành Điểm trúng tuyển
Công nghệ may 21
Công nghệ sợi, dệt 18
Quản lý công nghiệp 19
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18
Marketing 18
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18
Thiết kế thời trang 20

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ may 16 16
Công nghệ sợi, dệt 14 15
Quản lý công nghiệp 14 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14 15
Marketing 14 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 15
Thiết kế thời trang 14 15