Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022

3498

Trường Đại học Công nghệ TPHCM đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 theo phương thức xét học bạ THPT và điểm thi đánh giá năng lực.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2022

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Ghi chú:

  • TH1: Xét học bạ 3 học kỳ
  • TH2: Xét học bạ lớp 12

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
TH1 TH2
Công nghệ thông tin 18.0 18.0
An toàn thông tin 18.0 18.0
Khoa học dữ liệu 18.0 18.0
Hệ thống thông tin quản lý 18.0 18.0
Robot và Trí tuệ nhân tạo 18.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.0 18.0
Kỹ thuật cơ khí 18.0 18.0
Kỹ thuật cơ điện tử 18.0 18.0
Kỹ thuật điện 18.0 18.0
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 18.0 18.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.0 18.0
Kỹ thuật y sinh 18.0 18.0
Kỹ thuật xây dựng 18.0 18.0
Quản lý xây dựng 18.0 18.0
Công nghệ dệt, may 18.0 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0 18.0
Tài chính quốc tế 18.0 18.0
Kế toán 18.0 18.0
Quản trị kinh doanh 18.0 18.0
Digital Marketing 18.0 18.0
Marketing 18.0 18.0
Kinh doanh thương mại 18.0 18.0
Kinh doanh quốc tế 18.0 18.0
Kinh tế quốc tế 18.0 18.0
Thương mại điện tử 18.0 18.0
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 18.0 18.0
Tâm lý học 18.0 18.0
Quan hệ công chúng 18.0 18.0
Quan hệ quốc tế 18.0 18.0
Quản trị nhân lực 18.0 18.0
Quản trị khách sạn 18.0 18.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.0 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0 18.0
Quản trị sự kiện 18.0 18.0
Luật kinh tế 18.0 18.0
Luật 18.0 18.0
Kiến trúc 18.0 18.0
Thiết kế nội thất 18.0 18.0
Thiết kế thời trang 18.0 18.0
Thiết kế đồ họa 18.0 18.0
Nghệ thuật số 18.0 18.0
Công nghệ điện tử, truyền hình 18.0 18.0
Thanh nhạc 18.0 18.0
Truyền thông đa phương tiện 18.0 18.0
Đông phương học 18.0 18.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 18.0 18.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 18.0 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0 18.0
Ngôn ngữ Nhật 18.0 18.0
Dược học 24.0 24.0
Điều dưỡng 19.5 19.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5 19.5
Thú y 18.0 18.0
Chăn nuôi 18.0 18.0
Công nghệ thực phẩm 18.0 18.0
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 18.0 18.0
Kỹ thuật môi trường 18.0 18.0
Quản lý tài nguyên và môi trường 18.0 18.0
Công nghệ sinh học 18.0 18.0

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Công nghệ thông tin 800
An toàn thông tin 650
Khoa học dữ liệu 650
Hệ thống thông tin quản lý 650
Robot và Trí tuệ nhân tạo 650
Công nghệ kỹ thuật ô tô 800
Kỹ thuật cơ khí 650
Kỹ thuật cơ điện tử 650
Kỹ thuật điện 650
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 650
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 650
Kỹ thuật y sinh 700
Kỹ thuật xây dựng 650
Quản lý xây dựng 650
Công nghệ dệt, may 650
Tài chính – Ngân hàng 650
Tài chính quốc tế 650
Kế toán 650
Quản trị kinh doanh 800
Digital Marketing 800
Marketing 750
Kinh doanh thương mại 650
Kinh doanh quốc tế 700
Kinh tế quốc tế 650
Thương mại điện tử 650
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 750
Tâm lý học 650
Quan hệ công chúng 750
Quan hệ quốc tế 650
Quản trị nhân lực 650
Quản trị khách sạn 700
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 700
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 700
Quản trị sự kiện 650
Luật kinh tế 650
Luật 650
Kiến trúc 650
Thiết kế nội thất 650
Thiết kế thời trang 650
Thiết kế đồ họa 750
Nghệ thuật số 650
Công nghệ điện tử, truyền hình 650
Thanh nhạc 650
Truyền thông đa phương tiện 750
Đông phương học 650
Ngôn ngữ Hàn Quốc 700
Ngôn ngữ Trung Quốc 700
Ngôn ngữ Anh 750
Ngôn ngữ Nhật 700
Dược học 900
Điều dưỡng 750
Kỹ thuật xét nghiệm y học 750
Thú y 750
Chăn nuôi 650
Công nghệ thực phẩm 650
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 650
Kỹ thuật môi trường 650
Quản lý tài nguyên và môi trường 650
Công nghệ sinh học 650

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 20
An toàn thông tin 20
Khoa học dữ liệu 20
Hệ thống thông tin quản lý 19
Robot và trí tuệ nhân tạo 19
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19
Kỹ thuật cơ khí 17
Kỹ thuật cơ điện tử 17
Kỹ thuật điện 17
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 17
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17
Kỹ thuật y sinh 18
Kỹ thuật xây dựng 17
Quản lý xây dựng 17
Công nghệ dệt, may 17
Tài chính – Ngân hàng 17
Tài chính quốc tế 17
Kế toán 17
Quản trị kinh doanh 18
Marketing số (Digital Marketing) 18
Marketing 17
Kinh doanh thương mại 18
Kinh doanh quốc tế 18
Kinh tế quốc tế 17
Thương mại điện tử 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17
Tâm lý học 17
Quan hệ công chúng 17
Quan hệ quốc tế 17
Quản trị khách sạn 17
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
Quản trị sự kiện 17
Luật kinh tế 17
Luật 17
Kiến trúc 17
Thiết kế nội thất 17
Thiết kế thời trang 17
Thiết kế đồ họa 17
Nghệ thuật số (Digital Art) 17
Công nghệ điện ảnh, truyền hình 17
Thanh nhạc 17
Truyền thông đa phương tiện 18
Đông phương học 17
Ngôn ngữ Hàn Quốc 17
Ngôn ngữ Trung Quốc 17
Ngôn ngữ Anh 17
Ngôn ngữ Nhật 17
Dược học 21
Điều dưỡng 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Thú y 19
Chăn nuôi 17
Công nghệ thực phẩm 17
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 17
Kỹ thuật môi trường 17
Quản lý tài nguyên và môi trường 17
Công nghệ sinh học 17

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Dược học 21
Kỹ thuật xét nghiệm y học 20
Điều dưỡng 20
Công nghệ thực phẩm 18
Kỹ thuật môi trường 18
Công nghệ sinh học 18
Thú y 20
Kỹ thuật y sinh 18
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 19
Kỹ thuật điện 18
Kỹ thuật cơ điện tử 18
Kỹ thuật cơ khí 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20
Robot & trí tuệ nhân tạo 21
Công nghệ thông tin 20
An toàn thông tin 20
Khoa học dữ liệu 18
Hệ thống thông tin quản lý 18
Kỹ thuật xây dựng 18
Quản lý xây dựng 18
Công nghệ dệt, may 18
Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 20
Kế toán 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Kinh doanh thương mại 18
Thương mại điện tử 22
Tâm lý học 20
Marketing 20
Quản trị kinh doanh 19
Kinh doanh quốc tế 18
Quản trị nhân lực 19
Quan hệ công chúng 22
Quan hệ quốc tế 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Quản trị khách sạn 19
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18
Luật kinh tế 18
Luật 18
Kiến trúc 19
Thiết kế nội thất 19
Thiết kế thời trang 19
Thiết kế đồ họa 19
Thanh nhạc 21
Truyền thông đa phương tiện 21
Đông phương học 18
Việt Nam học 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 19
Ngôn ngữ Anh 18
Ngôn ngữ Nhật 18

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2020 như sau:

Ngành Điểm chuẩn
  2019 2020
Dược học 22 22
Ngôn ngữ Anh 17 18
Ngôn ngữ Nhật 17 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 16 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc 17 18
Việt Nam học 16 18
Đông phương học 17 18
Truyền thông đa phương tiện 17 18
Thiết kế đồ họa 16 18
Thiết kế thời trang 16 20
Thiết kế nội thất 16 18
Kiến trúc 16 20
Luật kinh tế 16 18
Luật / 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18 18
Quản trị khách sạn 18 18
Kinh doanh quốc tế 20 20
Quản trị kinh doanh 17 18
Marketing 19 18
Tâm lý học 18 18
Thương mại điện tử / 19
Kinh doanh thương mại / 18
Tài chính ngân hàng 16 18
Kế toán 16 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17 18
Công nghệ dệt may 16 18
Kinh tế xây dựng 16 19
Quản lý xây dựng 16 18
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16 18
Kỹ thuật xây dựng 16 18
Hệ thống thông tin quản lý 16 20
An toàn thông tin 16 19
Công nghệ thông tin 18 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 17 18
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16 18
Kỹ thuật cơ khí 16 18
Kỹ thuật cơ điện tử 16 18
Kỹ thuật điện 16 18
Kỹ thuật điện tử, viễn thông 16 19
Thú y 17 18
Kỹ thuật y sinh 16 19
Công nghệ sinh học 16 18
Kỹ thuật môi trường 16 18
Công nghệ thực phẩm 16 18