Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên năm 2021

0
396

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh ICTU năm 2021

Điểm chuẩn xét học bạ và điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đều đã được update./

Điểm sàn ICTU năm 2020

Lưu ý:

  • HB1: Xét kết quả tổ hợp 3 môn lớp 12
  • HB2: Xét điểm TB 5 kỳ
  • HB3: Xét điểm TB các môn lớp 12

Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin – ĐHTN năm 2020 như sau:

Ngành Điểm sàn 2020
Thi THPT HB1 HB2 HB3
Công nghệ thông tin 17 18 6.0 6.0
Khoa học máy tính 18 18 6.0 6.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 17 18 6.0 6.0
Hệ thống thông tin 17 18 6.0 6.0
Kỹ thuật phần mềm 17 18 6.0 6.0
An toàn thông tin 17 18 6.0 6.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16 18 6.0 6.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18 18 6.0 6.0
Công nghệ kỹ thuật máy tính 16 18 6.0 6.0
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 16 18 6.0 6.0
Kỹ thuật y sinh 17 18 6.0 6.0
Hệ thống thông tin quản lý 17 18 6.0 6.0
Quản trị văn phòng 16 18 6.0 6.0
Thương mại điện tử 16 18 6.0 6.0
Công nghệ truyền thông 16 18 6.0 6.0
Thiết kế đồ họa 18 18 6.0 6.0
Truyền thông đa phương tiện 16 18 6.0 6.0
Chương trình đào tạo đặc thù      
Công nghệ thông tin /
Kỹ thuật phần mềm /
Công nghệ kỹ thuật máy tính /
Thương mại điện tử /
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông /
Thiết kế đồ họa /
Chương trình CLC      
Công nghệ thông tin 19 20 6.5 6.5
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử và Marketing số) 18 20 6.5 6.5
Chương trình liên kết quốc tế      
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 18 20 6.5 6.5
Kỹ thuật phần mềm 19 20 6.5 6.5

Điểm chuẩn ICTU năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021

Thời gian nhập học: từ ngày 16/9 – 26/9/2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 17.0
Kỹ thuật phần mềm 18.0
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn 18.0
An toàn thông tin 17.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 17.0
Hệ thống thông tin 17.0
Khoa học máy tính 18.0
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot 17.0
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh 17.0
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 16.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 16.0
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa 18.0
Công nghệ Kỹ thuật máy tính 16.0
Kỹ thuật y sinh 17.0
Kinh tế số 17.0
Marketing số 17.0
Thương mại điện tử 17.0
Quản trị văn phòng 17.0
Hệ thống thông tin quản lý 17.0
Thiết kế đồ họa 18.0
Truyền thông đa phương tiện 16.0
Công nghệ truyền thông 17.0
Kỹ thuật phần mềm (LK quốc tế) 19.0
Công nghệ thông tin (CLC) 19.0
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) 16.0
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) 17.0
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) 16.0
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) 17.0
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) 18.0
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13 16
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 13 18
Công nghệ thông tin 13 17
Khoa học máy tính 14 18
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 13.5 17
Kỹ thuật phần mềm 13 17
Hệ thống thông tin 16 17
An toàn thông tin 13.5 17
Công nghệ kỹ thuật máy tính 13.5 16
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 13 16
Kỹ thuật y sinh 14 17
Hệ thống thông tin quản lý 13.5 17
Quản trị văn phòng 13 16
Thương mại điện tử 13 16
Công nghệ truyền thông 13.5 16
Thiết kế đồ họa 13.5 18
Truyền thông đa phương tiện 13 16
Đào tạo trọng điểm
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử và Marketing số) 15 18
Chương trình CLC
Công nghệ thông tin 16 19
Chương trình liên kết quốc tế
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 14 18
Kỹ thuật phần mềm 19