Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn 2023

26530

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học CNTT và truyền thông Việt – Hàn 2023

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2023 sẽ được cập nhật trong thời gian quy định.

I. Điểm chuẩn VKU năm 2023

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn – Đại học Đà Nẵng năm 2022 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
1Công nghệ thông tin (kỹ sư)25
2Công nghệ thông tin (cử nhân)24
3Công nghệ thông tin (cử nhân) – Hợp tác doanh nghiệp24
4Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư)25
5Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư)24.5
6Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư)25
7Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)24
8Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)24
9Quản trị kinh doanh24.5
10Quản trị kinh doanh (Marketing kỹ thuật số)25.5
11Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số)26
12Quản trị kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số)25
13Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính số)24
14Quản trị kinh doanh (Quản trị dự án công nghệ thông tin)24

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
1Công nghệ thông tin (kỹ sư)60
2Công nghệ thông tin (cử nhân)650
3Công nghệ thông tin (cử nhân) – Hợp tác doanh nghiệp650
4Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư)650
5Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư)650
6Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư)650
7Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)650
8Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)650
9Quản trị kinh doanh650
10Quản trị kinh doanh (Marketing kỹ thuật số)650
11Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số)650
12Quản trị kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số)650
13Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính số)650
14Quản trị kinh doanh (Quản trị dự án công nghệ thông tin)650

3. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn
1Công nghệ thông tin (kỹ sư)25.01
2Công nghệ thông tin (cử nhân)23.5
3Công nghệ thông tin (cử nhân) – Hợp tác doanh nghiệp23
4Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư)25.01
5Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư)24
6Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư)23
7Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)23
8Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)23.09
9Quản trị kinh doanh23
10Quản trị kinh doanh (Marketing kỹ thuật số)23
11Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số)23
12Quản trị kinh doanh (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số)22.5
13Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính số)22.5
14Quản trị kinh doanh (Quản trị dự án công nghệ thông tin)22

III. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2022:

TTTên ngành

Điểm chuẩn 2022
Điểm thi THPTHọc bạ THPTĐGNL của ĐHQG TPHCM
1Công nghệ thông tin (kỹ sư)2525
2Công nghệ thông tin (cử nhân)2424.5
3Công nghệ thông tin (cử nhân) (Hợp tác doanh nghiệp)2424.5
4Công nghệ thông tin (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) (Kỹ sư)2425
5Công nghệ thông tin (Thiết kế Mỹ thuật số) (Kỹ sư)2325
6Công nghệ thông tin (Mạng và An toàn thông tin) (Kỹ sư)2325
7Công nghệ kỹ thuật máy tính (Kỹ sư)2324
8Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cử nhân)2324
9Quản trị kinh doanh2424
10Quản trị kinh doanh (Marketing Kỹ thuật số)2425
11Quản trị kinh doanh (Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số)2525
12Quản trị kinh doanh (Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số)2325
13Quản trị kinh doanh (Quản trị Tài chính số)2224
14Quản trị kinh doanh (Quản trị Dự án công nghệ thông tin)20.0524

Điểm chuẩn năm 2021:

TTTên ngànhĐiểm chuẩn 2021
1Công nghệ thông tin23
2Thiết kế mỹ thuật số21.5
3Công nghệ kỹ thuật máy tính20
4Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng23
5Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo21.05
6Quản trị kinh doanh22.5
7Quản tị dịch vụ du lịch và lữ hành số20.5

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn các năm 2019, 2020 dưới đây:

TTTên ngành
Điểm chuẩn
20192020
1Công nghệ kỹ thuật máy tính1718.05
2Công nghệ thông tin19.7518.05
3Quản trị kinh doanh18.7518.25
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.