Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM 2022

19008

Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ thông tin TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật.

Điểm sàn UIT 2022

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Tất cả các ngành 23

Điểm chuẩn UIT 2022

1. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHCM

Điểm chuẩn UIT xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Khoa học máy tính 888
Trí tuệ nhân tạo 940
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 810
Kỹ thuật phần mềm 895
Hệ thống thông tin 825
Hệ thống thông tin (tiên tiến) 800
Thương mại điện tử 852
Công nghệ thông tin 892
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) 805
Khoa học dữ liệu 880
An toàn thông tin 858
Kỹ thuật máy tính 843
Kỹ thuạt máy tính (Hướng hệ thống nhúng và IoT) 842

Mức điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng:

  • Khu vực 3: 0 điểm
  • Khu vực 2: 10 điểm
  • Khu vực 2-NT: 20 điểm
  • Khu vực 1: 30 điểm
  • Nhóm ưu tiên 1 (Đối tượng 1, 2, 3, 4): 80 điểm
  • Nhóm ưu tiên 2 (Đối tượng 5, 6, 7): 40 điểm

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGTPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Khoa học máy tính 27.1
Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) 28.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 26.3
Kỹ thuật phần mềm 28.05
Hệ thống thông tin 26.7
Hệ thống thông tin (CTTT) 26.2
Thương mại điện tử 27.05
Công nghệ thông tin 27.9
Công nghệ thông tin (CLC định hướng Nhật Bản) 26.3
Khoa học dữ liệu 27.05
An toàn thông tin 26.95
Kỹ thuật máy tính 26.55
Kỹ thuật máy tính (hướng hệ thống nhúng và IOT) 26.5

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Khoa học máy tính 27.3
Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) 27.5
Khoa học máy tính (CLC) 26.75
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 26.35
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) 25.6
Kỹ thuật phần mềm 27.55
Kỹ thuật phần mềm (CLC) 27.0
Hệ thống thông tin 26.7
Hệ thống thông tin (CTTT) 25.1
Hệ thống thông tin (CLC) 26.15
Thương mại điện tử 26.7
Thương mại điện tử (CLC) 26.3
Công nghệ thông tin 27.3
Công nghệ thông tin (CLC định hướng Nhật Bản) 25.85
Khoa học dữ liệu 26.65
An toàn thông tin 27.0
An toàn thông tin (CLC) 26.45
Kỹ thuật máy tính 26.9
Kỹ thuật máy tính (hướng hệ thống nhúng và IOT) 26.4
Kỹ thuật máy tính (CLC) 25.9

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Chương trình chuẩn
Khoa học máy tính 25.55 27.2
Khoa học máy tính (hướng Trí tuệ nhân tạo) 27.1
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23.2 26
Kỹ thuật phần mềm 25.3 27.7
Hệ thống thông tin 23.5 26.3
Thương mại điện tử 23.9 26.5
Công nghệ thông tin 24.65 27
Khoa học dữ liệu 23.5 25.9
An toàn thông tin 24.45 26.7
Kỹ thuật máy tính 23.8 26.7
Kỹ thuật máy tính (hướng Hệ thống nhúng và IoT) / 26
Công nghệ thông tin (PH Bến Tre) 22.9
Chương trình tiên tiến + CLC
Khoa học máy tính 22.65 25.7
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20 23.6
Kỹ thuật phần mềm 23.2 26.3
Hệ thống thông tin 21.4 24.7
Thương mại điện tử 21.05 24.8
Công nghệ thông tin đinh hướng thị trường NB 21.3 23.7
An toàn thông tin 22 25.3
Kỹ thuật máy tính 21 24.2
Hệ thống thông tin (CTTT) 17.8 22
Chương trình liên kết
Khoa học máy tính (ĐH Birmingham City) /
Mạng máy tính & An toàn thông tin (ĐH Birmingham City)
/

*** Note:

Thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo thời gian thông báo trên giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học trực tuyến.

Trường hợp bất khả kháng, không thể đến Trường làm thủ tục nhập học đúng hạn, thí sinh phải gửi chuyển phát nhanh bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước 17h00 ngày 10/10/2020 về địa chỉ:

Phòng Đào tạo Đại học (A120)
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Số điện thoại: 028.3725.2002 (số nội bộ 112)
Lưu ý:

– Thời hạn xác nhận nhập học được tính theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối học tại Trường.
-Trên bìa thư ghi rõ thông tin họ tên, mã số sinh viên.

Điểm ưu tiên với các khu vực và đối tượng cộng như sau:

Khu vực 3: 0 điểm

Khu vực 2: 0,25 điểm

Khu vực 2-NT: 0,5 điểm

Khu vực 1: 0,75 điểm

Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5,6,7): 1 điểm

Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1,2,3,4): 2 điểm