Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM năm 2020

0
391

Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM đã công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ thông tin TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có, mau kéo xuống cuối nào!!!

Điểm sàn UIT năm 2020

Điểm sàn giảm theo từng mức đối với từng đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Đối tượng 1, 2, 3, 4 (nhóm ưu tiên 1): Giảm 2 điểm

+ Đối tượng 5, 6, 7 (nhóm ưu tiên 2): Giảm 1 điểm

+ KV1: Giảm 0.75 điểm

+ KV2-NT: Giảm 0.5 điểm

+ KV2: Giảm 0.25 điểm

+ KV3: Giữ nguyên

> Khu vực 1, 2, 3 là gì?

Điểm sàn Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Chương trình chuẩn
Khoa học máy tính 19
Khoa học máy tính (hướng Trí tuệ nhân tạo) 19
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 19
Kỹ thuật phần mềm 19
Hệ thống thông tin 19
Thương mại điện tử 19
Công nghệ thông tin 19
Khoa học dữ liệu 19
An toàn thông tin 19
Kỹ thuật máy tính 19
Kỹ thuật máy tính (hướng Hệ thống nhúng và IoT) 19
Công nghệ thông tin (PH Bến Tre) 19
Chương trình tiên tiến + Chất lượng cao
Khoa học máy tính 19
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 19
Kỹ thuật phần mềm 19
Hệ thống thông tin 19
Thương mại điện tử 19
Công nghệ thông tin đinh hướng thị trường NB 19
An toàn thông tin 19
Kỹ thuật máy tính 19
Hệ thống thông tin (CTTT) 19
Chương trình liên kết
Khoa học máy tính (ĐH Birmingham City) 19
Mạng máy tính & An toàn thông tin (ĐH Birmingham City)
19

Điểm chuẩn UIT năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL 2020

Lưu ý: Mức điểm chuẩn dưới sẽ có chênh lệch giữa các đối tượng thuộc khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên khác nhau, cụ thể:

+ KV3: 0đ

+ KV2: 10 điểm

+ KV2-NT: 20 điểm

+ KV1: 30 điểm

+ Đối tượng 5, 6, 7 (nhóm ưu tiên 2): 40 điểm

+ Đối tượng 1, 2, 3, 4 (nhóm ưu tiên 1): 80 điểm

Tên ngành Điểm trúng tuyển thi ĐGNL
Chương trình chuẩn
Khoa học máy tính 870
Khoa học máy tính (hướng Trí tuệ nhân tạo) 900
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 780
Kỹ thuật phần mềm 870
Hệ thống thông tin 780
Thương mại điện tử 840
Công nghệ thông tin 870
Khoa học dữ liệu 830
An toàn thông tin 850
Kỹ thuật máy tính 820
Kỹ thuật máy tính (hướng Hệ thống nhúng và IoT) 780
Công nghệ thông tin (PH Bến Tre)
Chương trình tiên tiến + CLC
Khoa học máy tính 780
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 750
Kỹ thuật phần mềm 800
Hệ thống thông tin 750
Thương mại điện tử 750
Công nghệ thông tin đinh hướng thị trường NB 750
An toàn thông tin 750
Kỹ thuật máy tính 750
Hệ thống thông tin (CTTT) /
Chương trình liên kết
Khoa học máy tính (ĐH Birmingham City) /
Mạng máy tính & An toàn thông tin (ĐH Birmingham City)
/

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức năm 2020!!!

Lưu ý:

Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên đối tượng/  khu vực (nếu có).

Thí sinh được xét trúng tuyển có điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn trúng tuyển ngành. Sau khi lọc ảo toàn quốc, thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một ngành có thứ tự nguyện vọng cao nhất.

+ Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

+ Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ 09h00 ngày 05/10/2020 (bằng cách nhập CMND/CCCD) và chuẩn bị thủ tục nhập học theo hướng dẫn tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc

+ Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước 17g00 ngày 10/10/2020. Quá hạn trên, những thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQGHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành  2019 Điểm chuẩn 2020
Chương trình chuẩn
Khoa học máy tính 25.55 27.2
Khoa học máy tính (hướng Trí tuệ nhân tạo) 27.1
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23.2 26
Kỹ thuật phần mềm 25.3 27.7
Hệ thống thông tin 23.5 26.3
Thương mại điện tử 23.9 26.5
Công nghệ thông tin 24.65 27
Khoa học dữ liệu 23.5 25.9
An toàn thông tin 24.45 26.7
Kỹ thuật máy tính 23.8 26.7
Kỹ thuật máy tính (hướng Hệ thống nhúng và IoT) / 26
Công nghệ thông tin (PH Bến Tre) 22.9
Chương trình tiên tiến + CLC
Khoa học máy tính 22.65 25.7
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20 23.6
Kỹ thuật phần mềm 23.2 26.3
Hệ thống thông tin 21.4 24.7
Thương mại điện tử 21.05 24.8
Công nghệ thông tin đinh hướng thị trường NB 21.3 23.7
An toàn thông tin 22 25.3
Kỹ thuật máy tính 21 24.2
Hệ thống thông tin (CTTT) 17.8 22
Chương trình liên kết
Khoa học máy tính (ĐH Birmingham City) /
Mạng máy tính & An toàn thông tin (ĐH Birmingham City)
/

*** Note:

Thí sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin theo thời gian thông báo trên giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học trực tuyến.

Trường hợp bất khả kháng, không thể đến Trường làm thủ tục nhập học đúng hạn, thí sinh phải gửi chuyển phát nhanh bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước 17h00 ngày 10/10/2020 về địa chỉ:

Phòng Đào tạo Đại học (A120)
Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Số điện thoại: 028.3725.2002 (số nội bộ 112)
Lưu ý:

– Thời hạn xác nhận nhập học được tính theo dấu bưu điện. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học xem như từ chối học tại Trường.
-Trên bìa thư ghi rõ thông tin họ tên, mã số sinh viên.

Điểm ưu tiên với các khu vực và đối tượng cộng như sau:

Khu vực 3: 0 điểm

Khu vực 2: 0,25 điểm

Khu vực 2-NT: 0,5 điểm

Khu vực 1: 0,75 điểm

Nhóm Ưu tiên 2 ( Đối tượng 5,6,7): 1 điểm

Nhóm Ưu tiên 1 ( Đối tượng 1,2,3,4): 2 điểm