Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021

0
610

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được cập nhật.

Điểm sàn DNTU năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xét theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
Thi THPT Học bạ
Công nghệ thông tin 15.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.0 18.0
Công nghệ chế tạo máy 15.0 18.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.0 18.0
Công nghệ thực phẩm 15.0 18.0
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.0 19.5
Điều dưỡng 19.0 19.5
Kế toán 15.0 18.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0 18.0
Quản trị kinh doanh 15.0 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0 18.0
Quản trị khách sạn 15.0 18.0
Đông phương học 15.0 18.0
Ngôn ngữ Anh 15.0 18.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0 18.0

Điểm chuẩn DNTU năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Điều dưỡng 19.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5
Quản trị kinh doanh 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0
Kế toán 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0
Quản trị khách sạn 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.0
Công nghệ chế tạo máy 18.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.0
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.0
Công nghệ thực phẩm 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Đông phương học 18.0

Lưu ý: Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Điều dưỡng yêu cầu học lực lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên.

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ Đồng Nai theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15
Công nghệ chế tạo máy 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Công nghệ thực phẩm 15
Kỹ thuật xét nghiệm y học 19
Điều dưỡng 19
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Quản trị kinh doanh 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Quản trị khách sạn 15
Đông phương học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ Đồng Nai các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 15.5 15
Quản trị kinh doanh 15.5 15
Tài chính – Ngân hàng 14 15.25
Kế toán 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14 15
Công nghệ chế tạo máy 14 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 16 15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 14.5 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 15
Công nghệ thực phẩm 14 15
Điều dưỡng 18 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học 18 19
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17 15
Quản trị khách sạn / 15
Đông phương học / 15.25