Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội 2022

34208

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 xét theo chứng chỉ quốc tế.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2022

1. Điểm chuẩn xét chứng chỉ quốc tế

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN năm 2022 xét theo chứng chỉ quốc tế như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn xét CCQT
Công nghệ thông tin 28.5
Kỹ thuật máy tính 26.0
Vật lý kỹ thuật 23.0
Cơ kỹ thuật 23.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 23.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử** 23.0
Công nghệ Hàng không vũ trụ 26.5
Khoa học máy tính** 27.7
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông** 23.0
Công nghệ nông nghiệp 23.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 26.0
Trí  tuệ nhân tạo 27.5
Kỹ thuật năng lượng 23.0
Hệ thống thông tin** 27.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu** 27.0
CNTT định hướng thị trường Nhật Bản 26.0
Kỹ thuật Robot 23.0

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Công nghệ thông tin 25.5
Kỹ thuật máy tính 23.25
Vật lý kỹ thuật 21.5
Cơ kỹ thuật 22.0
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử** 22.0
Công nghệ Hàng không vũ trụ 21.5
Khoa học máy tính** 24.0
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông** 22.5
Công nghệ nông nghiệp 19.0
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24.0
Trí  tuệ nhân tạo 23.5
Kỹ thuật năng lượng 20.0
Hệ thống thông tin** 23.0
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu** 23.0
CNTT định hướng thị trường Nhật Bản 23.0
Kỹ thuật Robot 21.0

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

diem chuan dai hoc cong nghe dhqghn 2022

Điểm chuẩn năm 2021:

Hướng dẫn xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học trực tuyến vào đại học chính quy tại đây: https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/?p=2084

Tham khảo mức điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQGHN các năm trước:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Chương trình chuẩn
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 25.85 28.1
Nhóm ngành Máy tính và Robots 24.45 27.25
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật 21 25.1
Ngành Cơ kỹ thuật 23.15 26.5
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20.25 24
Công nghệ hàng không vũ trụ 22.25 25.35
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24.65 27.55
Công nghệ nông nghiệp 20 22.4
Chương trình Chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23.1 25.7
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 25 27
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 23.1 26