Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2020

0
413

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển đã được cập nhật nhé!

Điểm sàn Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2020

Lưu ý: Điểm sàn dưới đây không nhân hệ số.

Điểm sàn Đại học Công nghệ – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Chương trình chuẩn
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 24
Nhóm ngành Máy tính và Robots 22
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật 18
Ngành Cơ kỹ thuật 20
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18
Công nghệ hàng không vũ trụ 18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22
Công nghệ nông nghiệp 18
Chương trình Chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 22
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 20

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội năm 2020

Điểm trúng tuyển Đại học Công nghệ Hà Nội năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi/bài thi đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ – ĐHQGHN năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Chương trình chuẩn
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 25.85 28.1
Nhóm ngành Máy tính và Robots 24.45 27.25
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật 21 25.1
Ngành Cơ kỹ thuật 23.15 26.5
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng 20.25 24
Công nghệ hàng không vũ trụ 22.25 25.35
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24.65 27.55
Công nghệ nông nghiệp 20 22.4
Chương trình Chất lượng cao
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23.1 25.7
Nhóm ngành Công nghệ thông tin 25 27
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 23.1 26