Điểm chuẩn Trường Đại học Bạc Liêu năm 2022

4721

Trường Đại học Bạc Liêu chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bạc Liêu năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Bạc Liêu 2022

Điểm sàn trường Đại học Bạc Liêu năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm sàn
Thi THPT HB ĐGNL
Sư phạm Toán học
Sư phạm Hóa học
Sư phạm Sinh học
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
Kế toán
Khoa học môi trường
Công nghệ thông tin
Chăn nuôi
Bảo vệ thực vật
Nuôi trồng thủy sản
Giáo dục mầm non (Cao đẳng)

Điểm chuẩn Trường Đại học Bạc Liêu 2022

1/ Điểm chuẩn xét kết quả học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Bạc Liêu năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) 19.5
Sư phạm Toán học 24.0
Sư phạm Hóa học 24.0
Sư phạm Sinh học 24.0
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Quản trị kinh doanh 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0
Kế toán 18.0
Khoa học môi trường 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Chăn nuôi 18.0
Bảo vệ thực vật 18.0
Nuôi trồng thủy sản 18.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Bạc Liêu xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Sư phạm Toán học 500
Sư phạm Hóa học 500
Sư phạm Sinh học 500
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 500
Ngôn ngữ Anh 500
Quản trị kinh doanh 500
Tài chính – Ngân hàng 500
Kế toán 500
Khoa học môi trường 500
Công nghệ thông tin 500
Chăn nuôi 500
Bảo vệ thực vật 500
Nuôi trồng thủy sản 500

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Bạc Liêu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 18
Quản trị kinh doanh 18
Kế toán 18
Tài chính – Ngân hàng 18
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 18
Ngôn ngữ Anh 18
Nuôi trồng thủy sản 18
Chăn nuôi 18
Bảo vệ thực vật 18
Khoa học môi trường 18
Sư phạm Hóa học 24

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Hóa học 19.0
Sư phạm Sinh học 19.0
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 15.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Quản trị kinh doanh 15.0
Tài chính – Ngân hàng 15.0
Kế toán 15.0
Khoa học môi trường 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Chăn nuôi 15.0
Bảo vệ thực vật 15.0
Nuôi trồng thủy sản 15.0
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Bạc Liêu các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 14 15
Ngôn ngữ Anh 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Tài chính – Ngân hàng 14 15
Kế toán 14 15
Khoa học môi trường 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Chăn nuôi 14 15
Bảo vệ thực vật 14 15
Nuôi trồng thủy sản 14 15
Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) 16 18