Điểm chuẩn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

0
619

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thức công bố điểm trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã được cập nhật.

Điểm sàn BVU năm 2021

Điểm sàn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Bất động sản 15
Marketing 15
Luật 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
Đông phương học 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Ngôn ngữ Anh 15
Tâm lý học 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Công nghệ thực phẩm 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Quản trị khách sạn 15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
Dược học 21
Điều dưỡng 19

Điểm chuẩn BVU năm 2021

1/ Điểm chuẩn xét kết quả xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 18.0
Kế toán 18.0
Tài chính – Ngân hàng 18.0
Bất động sản 18.0
Marketing 18.0
Luật 18.0
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18.0
Đông phương học 18.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 18.0
Ngôn ngữ Anh 18.0
Tâm lý học 18.0
Công nghệ thông tin 18.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.0
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.0
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 18.0
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18.0
Công nghệ thực phẩm 18.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.0
Quản trị khách sạn 18.0
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 18.0
Điều dưỡng 19.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Quản trị kinh doanh 650
Kế toán 650
Tài chính – Ngân hàng 650
Bất động sản 650
Marketing 650
Luật 650
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 650
Đông phương học 650
Ngôn ngữ Trung Quốc 650
Ngôn ngữ Anh 650
Tâm lý học 650
Công nghệ thông tin 650
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 650
Công nghệ kỹ thuật ô tô 650
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 650
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 650
Công nghệ kỹ thuật hóa học 650
Công nghệ thực phẩm 650
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 650
Quản trị khách sạn 650
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 650
Dược học 750
Điều dưỡng 700

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Bất động sản 15
Marketing 15
Luật 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
Đông phương học 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 15
Ngôn ngữ Anh 15
Tâm lý học 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Công nghệ thực phẩm 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Quản trị khách sạn 15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
Dược học 21
Điều dưỡng 19

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu các năm trước tại đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn 
2019 2020
Ngôn ngữ Anh 14 15
Đông phương học 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Kế toán 14 15
Luật 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14 15
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 14 15
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 14 15
Công nghệ thực phẩm 14 15
Quản t rị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15
Quản trị khách sạn 14 15
Tâm lý học / 15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống / 15
Điều dưỡng / 19
Bất động sản / 15