Điểm chuẩn trường Đại học Á Châu năm 2022

1218

Trường Đại học CMC đã công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Á Châu năm 2022

Điểm chuẩn Đại học CMC năm 2022

1. Điểm chuẩn xét theo học bạ THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Á Châu năm 2022 xét tuyển theo kết quả học bạ THPT như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Công nghệ thông tin 23.0
Quản trị kinh doanh 22.5
Ngôn ngữ Nhật 22.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.0
Thiết kế đồ họa 22.5

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Điểm chuẩn trường Đại học Á Châu xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy năm 2022 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
ĐGNL của ĐHQGHCM ĐGNL của ĐHQGHN ĐGTD của ĐHBKHN
Công nghệ thông tin 650 80 15.0
Quản trị kinh doanh 650 80 15.0
Ngôn ngữ Nhật 650 80 15.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 650 80 15.0
Thiết kế đồ họa 650 80 15.0

3. Điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Á Châu xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ thông tin 22.5
Quản trị kinh doanh 22
Ngôn ngữ Nhật 20
Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.5
Thiết kế đồ họa 22