Tải ngay bộ đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020

772

Chiều nay ngày 7/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố các đề thi tham khảo dành cho các môn xét tuyển.

Tham khảo và tải ngay bộ đề thi chi tiết:

Đề tham khảo môn Toán 2020

Đề tham khảo môn Lý 2020

Đề tham khảo môn Hóa 2020

Đề tham khảo môn Sinh 2020

Đề tham khảo môn Văn 2020

Đề tham khảo môn Sử 2020

Đề tham khảo môn Địa 2020

Đề tham khảo môn GDCD 2020

Đề tham khảo môn tiếng Anh 2020

Đề tham khảo môn tiếng Nga 2020

Đề tham khảo môn tiếng Đức 2020

Đề tham khảo môn tiếng Nhật 2020

Đề tham khảo môn tiếng Pháp 2020

Đề tham khảo môn tiếng Trung 2020