Bổ ngữ trong tiếng Anh là gì? Cách sử dụng thế nào?

753

Bổ ngữ là một thành phần quan trọng trong tiếng Anh. Việc hiểu được bổ ngữ là gì và cách sử dụng như thế nào góp phần giúp bạn học và nói tiếng Anh một cách hiệu quả hơn.

bo ngu trong tieng anh la gi

Bổ ngữ trong tiếng Anh là gì?

Bổ ngữ trong tiếng Anh (Complements) có thể là một cụm từ, một từ hoặc một mệnh đề giúp bổ sung ý nghĩa cho các thành phần khác trong câu, giúp câu văn khi nói hoặc viết có ý nghĩa hoàn chỉnh hơn.

Như vậy bổ nghĩa là một thành phần quan trọng trong câu tiếng Anh. Trong nhiều trường hợp giao tiếp bằng tiếng Anh thiếu bổ ngữ, việc giao tiếp có thể trở nên khó khăn do người nghe không hiểu được vấn đề.

Vị trí của bổ ngữ trong câu

Bổ ngữ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu. Mỗi vị trí đứng bổ ngữ sẽ có chức năng riêng, cụ thể như sau:

Bổ ngữ đứng sau động từ

Bổ ngữ đứng phía sau động từ liên kết hoặc động từ kết nối mang chức năng bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ.

Bổ ngữ cho chủ ngữ được gọi là subject complements, ký hiệu là Cs.

Công thức chung cho vị trí bổ ngữ đứng sau động từ là: S + V + Cs

Các động từ liên kết ở đây chính là các dạng của động từ tobe như is, am, are, was, were, been.

Ngoài ra, một số động từ vừa là động từ hành động, vừa là động từ liên kết nên sau các động từ này có thể đặt các bổ ngữ feel, sound, look, appear, smell, taste…

Bổ ngữ đứng sau tân ngữ trực tiếp

Trong nhiều trường hợp, câu có thể chứa hai tân ngữ cùng một lúc. Chức năng là để nhấn mạnh ý nghĩa cho tân ngữ trực tiếp, người dùng có thể bổ sung thêm một thành phần phụ ở phía sau, còn được gọi là bổ ngữ cho tân ngữ.

Bổ ngữ cho tân ngữ được gọi là Object complements, ký hiệu là Oc.

Công thức chung cho bổ ngữ nằm phía sau tân ngữ như sau: S + V + Od + Oc

Thông thường, các động từ trong dạng câu này đều là ngoại động từ.

Các hình thức thường gặp của bổ ngữ tiếng Anh

Bổ ngữ có thể là một từ, cụm từ hoặc một mệnh đề. Vì vậy các hình thức cụ thể của bổ ngữ thường gặp bao gồm:

  • Bổ ngữ có dạng một danh từ hoặc một cụm danh từ
  • Bổ ngữ có dạng là một tính từ, đứng phía sau động từ tobe hoặc động từ liên kết
  • Bổ ngữ có dạng là danh động từ: V-ing.
  • Bổ ngữ có dạng là một động từ nguyên thể có to: to + V-ing.
  • Bổ ngữ có dạng là đại từ.
  • Bổ ngữ có dạng là phó từ.
  • Bổ ngữ có dạng là mệnh đề: S + V.

Xem thêm các thông tin khác tại chuyên mục Ôn tập kiến thức

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.