Điểm chuẩn Học viện Ngoại Giao năm 2022

5728

Học viện Ngoại Giao đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được cập nhật!!

Điểm sàn DAV 2022

Yêu cầu toàn bộ môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải trên 1 điểm. Học viện Ngoại giao không sử dụng kết quả miễn thi kết quả môn ngoại ngữ và kết quả bảo lưu với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Học viện Ngoại Giao năm 2022 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn
Toàn bộ các ngành 22.0

Điểm chuẩn DAV năm 2022

Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Ngưỡng điểm đạt xét tuyển sớm theo phương thức xét học bạ THPT vào Học viện Ngoại Giao năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối thi Ngưỡng đạt
Quan hệ quốc tế A01, D01, D06, D07 30.97
D03, D04 29.97
C00 31.97
Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 40.24
Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D06, D07 31.05
D03, D04 30.05
Luật quốc tế A01, D01, D06, D07 30.73
D03, D04 29.73
C00 31.73
Truyền thông quốc tế A01, D01, D06, D07 31.18
D03, D04 30.18
C00 32.18
Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D06, D07 31.08
D03, D04 30.08
Luật thương mại quốc tế A01, D01, D06, D07 30.83
D03, D04 29.83
C00 31.83
Châu Á – Thái Bình Dương học
Hàn Quốc học A01, D01, D07 30.73
C00 31.73
Hoa Kỳ học A01, D01, D07 30.63
C00 31.63
Nhật Bản học A01, D01, D06, D07 30.61
C00 31.61
Trung Quốc học
A01, D01, D07 30.72
D04 29.72
C00 31.72

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại giao xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn
Quan hệ quốc tế A01 26.85
D01 26.85
D03 25.85
D04 25.85
D06 26.85
D07 26.85
C00 27.85
Ngôn ngữ Anh A01 35.07
D01 35.07
D07 35.07
Kinh tế quốc tế A00 26.15
A01 26.15
D01 26.15
D03 25.15
D04 25.15
D06 26.15
D07 26.15
Luật quốc tế A01 26.5
D01 26.5
D03 25.5
D04 25.5
D06 26.5
D07 26.5
C00 27.5
Truyền thông quốc tế A01 27.35
D01 27.35
D03 26.35
D04 26.35
D06 27.35
D07 27.35
C00 28.35
Kinh doanh quốc tế A00 26.6
A01 26.6
D01 26.6
D03 25.6
D04 25.6
D06 26.6
D07 26.6
Luật thương mại quốc tế A01 26.75
D01 26.75
D03 25.75
D04 25.75
D06 26.75
D07 26.75
C00 27.75
Châu Á – Thái Bình Dương học
Hàn Quốc học A01 28.0
D01 28.0
D07 28.0
C00 29.0
Hoa Kỳ học A01 26.55
D01 26.55
D07 26.55
C00 27.55
Nhật Bản học A01 27
D01 27
D06 27
D07 27
C00 28
Trung Quốc học A01 28.25
D01 28.25
D04 27.25
D07 28.25
C00 29.25

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quan hệ quốc tế 27.6
Kinh tế quốc tế 27.4
Luật quốc tế 27.3
Truyền thông quốc tế 27.9
Kinh doanh quốc tế 27.0
Ngôn ngữ Anh 36.9

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại Giao 2020 như sau:

Tên ngành
Khối XT
Điểm chuẩn
2019 2020
Quan hệ quốc tế A01, D01 25.1 26.6
Quan hệ quốc tế D03, D04 25.6
Kinh tế quốc tế A00, A01, D01 24.85 26.7
Truyền thông quốc tế A01, D01 25.2 27
Truyền thông quốc tế D03, D04 26
Luật quốc tế A01, D01 23.95 26
Ngôn ngữ Anh D01 33.25 34.75