Điểm chuẩn Học viện Ngoại Giao năm 2020

0
350

Học viện Ngoại Giao đã chính thức công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2021

Đã cập nhật điểm trúng tuyển 2020.

Điểm sàn Học viện Ngoại Giao năm 2020

Điểm sàn năm 2020 của toàn bộ các ngành tuyển sinh Học viện Ngoại giao đều là 20. Yêu cầu toàn bộ môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải trên 1 điểm.

Điểm sàn Học viện Ngoại Giao năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Quan hệ quốc tế 20
Kinh tế quốc tế 20
Truyền thông quốc tế 20
Luật quốc tế 20
Ngôn ngữ Anh 20

Điểm chuẩn Học viện Ngoại Giao năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngoại Giao 2020 như sau:

Tên ngành Khối XT 2019 Điểm chuẩn 2020
Quan hệ quốc tế A01, D01 25.1 26.6
Quan hệ quốc tế D03, D04 25.6
Kinh tế quốc tế A00, A01, D01 24.85 26.7
Truyền thông quốc tế A01, D01 25.2 27
Truyền thông quốc tế D03, D04 26
Luật quốc tế A01, D01 23.95 26
Ngôn ngữ Anh D01 33.25 34.75