Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

134

Cập nhật thông tin mới nhất về Điểm chuẩn Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Thông tin chi tiết tham khảo trong nội dung dưới đây.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Học viện Cán bộ TPHCM năm 2023

I. Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TPHCM năm 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Học viện Cán bộ TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ 2022
Luật
Quản lý nhà nước
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Công tác xã hội
Chính trị học

2. Điểm chuẩn xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn Học viện Cán bộ TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Luật24.5
Quản lý nhà nước22
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước18.75
Công tác xã hội17.25
Chính trị học17

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Luật25
Quản lý nhà nước24.8
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước24.5
Công tác xã hội23.9
Chính trị học23.3

Điểm chuẩn năm 2020:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2020
Luật24.25
Quản lý nhà nước24
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước23.55
Công tác xã hội23.25
Chính trị học21.75