Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Bình năm 2020

0
233

Trường Đại học Y dược Thái Bình chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020 (điểm sàn).

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Y dược Thái Bình năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020!!!

Điểm sàn Đại học Y dược Thái Bình năm 2020

Điểm sàn Đại học Y dược Thái Bình năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Y khoa 22
Y học dự phòng 19
Điều dưỡng 19
Dược học 21
Y tế công cộng 16

Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2020

Đã cập nhật điểm chuẩn chính xác nhất năm 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Y dược Thái Bình năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Y khoa 24.6 27.15
Y học dự phòng 18 19.75
Điều dưỡng 21.25 24.4
Dược học 22.75 25.75
Y tế công cộng / 16