Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Việt Bắc năm 2020

0
264

Trường Đại học Việt Bắc chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2020 (điểm sàn).

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Việt Bắc năm 2020

Điểm sàn Đại học Việt Bắc năm 2020

Điểm sàn Đại học Việt Bắc năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm sàn 2020
Quản trị kinh doanh 15
Kế toán 15
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15
Kỹ thuật điện 15
Công nghệ thông tin 15
Kỹ thuật cơ khí 15
Ngôn ngữ Hàn Quốc 15
Ngôn ngữ Anh 15
Du lịch 15
Luật 15

Điểm chuẩn Đại học Việt Bắc năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển 2020.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Việt Bắc năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Kỹ thuật cơ khí 13 15
Kỹ thuật điện 13 15
Công nghệ thông tin 13 15
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 13 15
Kế toán 13 15
Quản trị kinh doanh 13 15
Ngôn ngữ Anh 13 15
Ngôn ngữ Hàn Quốc 13 15
Du lịch / 15
Luật / 15