Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM năm 2022

2154

Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Thể dục thể thao TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao TPHCM

Điểm chuẩn năm 2022 đang cập nhật…

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước:

Ngành Điểm chuẩn
  2019
2020
Giáo dục thể chất 23 Sau ngày 4/10
Huấn luyện thể thao 23
Y sinh học thể dục thể thao 20
Quản lý thể dục thể thao 20