Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2022

0
75

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2022

Điểm chuẩn UPES1

1/ Điểm chuẩn xét kết hợp học bạ và điểm thi năng khiếu

Điều kiện trúng tuyển:

+) Điểm tổng kết môn văn hóa lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Tên ngành Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Giáo dục thể chất Xếp loại học lực lớp 12 loại Khá trở lên
Điểm năng khiếu >= 5.0
Tốt nghiệp THPT
Huấn luyện thể thao; Quản lý TDTT; Y sinh học thể dục thể thao Xếp loại học lực lớp 12 loại TB trở lên
Điểm năng khiếu >= 5.0

+) Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh xét theo kết quả học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB x NK
Giáo dục thể chất 18
Huấn luyện thể thao 15
Quản lý thể dục thể thao 15
Y sinh học thể dục thể thao 15

2/ Điểm chuẩn xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi năng khiếu

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu theo từng tổ hợp phải >= 5.0 điểm

Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi năng khiếu năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn thi THPT x NK
Giáo dục thể chất 18
Huấn luyện thể thao 15
Quản lý thể dục thể thao 15
Y sinh học thể dục thể thao 15