Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2022

249

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2022

Điểm chuẩn UPES1

1/ Điểm chuẩn xét kết hợp học bạ và điểm thi năng khiếu

Điều kiện trúng tuyển:

+) Điểm tổng kết môn văn hóa lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

Tên ngành Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Giáo dục thể chất Xếp loại học lực lớp 12 loại Khá trở lên
Điểm năng khiếu >= 5.0
Tốt nghiệp THPT
Huấn luyện thể thao; Quản lý TDTT; Y sinh học thể dục thể thao Xếp loại học lực lớp 12 loại TB trở lên
Điểm năng khiếu >= 5.0

+) Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh xét theo kết quả học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB x NK
Giáo dục thể chất 18
Huấn luyện thể thao 15
Quản lý thể dục thể thao 15
Y sinh học thể dục thể thao 15

2/ Điểm chuẩn xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi năng khiếu

Điều kiện: Tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu theo từng tổ hợp phải >= 5.0 điểm

Điểm chuẩn trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh xét kết hợp điểm thi THPT và điểm thi năng khiếu năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn thi THPT x NK
Giáo dục thể chất 18
Huấn luyện thể thao 15
Quản lý thể dục thể thao 15
Y sinh học thể dục thể thao 15