Điểm chuẩn Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2022

1201

Trường Đại học Thái Bình Dương chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Thái Bình Dương năm 2022

Điểm sàn Trường Đại học Thái Bình Dương 2022

Điểm sàn trường Đại học Thái Bình Dương năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15
Ngôn ngữ Anh 15
Du lịch 15
Luật 15
Đông phương học 15

Điểm chuẩn Trường Đại học Thái Bình Dương năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Thái Bình Dương năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kế toán 6.0
Tài chính – Ngân hàng 6.0
Quản trị kinh doanh 6.0
Công nghệ thông tin 6.0
Ngôn ngữ Anh 6.0
Du lịch 6.0
Luật 6.0
Đông phương học 6.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Kế toán 550
Tài chính – Ngân hàng 550
Quản trị kinh doanh 550
Công nghệ thông tin 550
Ngôn ngữ Anh 550
Du lịch 550
Luật 550
Đông phương học 550

3/ Điểm chuẩn xét điểm tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn điểm xét TN
Kế toán 5.5
Tài chính – Ngân hàng 5.5
Quản trị kinh doanh 5.5
Công nghệ thông tin 5.5
Ngôn ngữ Anh 5.5
Du lịch 5.5
Luật 5.5
Đông phương học 5.5

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thái Bình Dương xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Kế toán 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Quản trị kinh doanh 15
Công nghệ thông tin 15
Ngôn ngữ Anh 15
Du lịch 15
Luật 15
Đông phương học 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 14.0
Tài chính – Ngân hàng 14.0
Quản trị kinh doanh 14.0
Công nghệ thông tin 14.0
Ngôn ngữ Anh 14.0
Du lịch 14.0
Luật 14.0
Đông Phương học 14.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Thái Bình Dương các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kế toán 14 14
Tài chính – Ngân hàng 14 14
Quản trị kinh doanh 14 14
Công nghệ thông tin 14 14
Ngôn ngữ Anh 14 14
Du lịch 18 14
Luật 14 14
Đông phương học 17 14