Điểm chuẩn Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM

277

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM theo từng phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn học bạ
Công nghệ thông tin 6.0
Quản trị kinh doanh 6.0
Marketing 6.0
Bất động sản 6.0
Kinh doanh quốc tế 6.0
Quản lý thể dục thể thao 6.0

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Công nghệ thông tin 600
Quản trị kinh doanh 600
Marketing 600
Bất động sản 600
Kinh doanh quốc tế 600
Quản lý thể dục thể thao 600

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ thông tin 15
Quản trị kinh doanh 15
Marketing 15
Bất động sản 15
Kinh doanh quốc tế 15
Quản lý thể dục thể thao 15