Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2021

0
6556

Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT đã có!!!

Điểm sàn HUCFL năm 2021

Lưu ý:

+ Mức điểm sàn dưới đây chưa cộng điểm ưu tiên

+ Ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học yêu cầu điểm môn Anh từ 5.0 (chưa nhân hệ số)

Điểm sàn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Sư phạm Tiếng Anh Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Sư phạm Tiếng Pháp
Sư phạm Tiếng Trung
Việt Nam học 14.0
Ngôn ngữ Anh 15.0
Ngôn ngữ Nga 14.0
Ngôn ngữ Pháp 14.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.0
Ngôn ngữ Nhật 15.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.0
Quốc tế học 14.0

Điểm chuẩn HUCFL năm 2021

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Sư phạm Tiếng Anh 26.0
Sư phạm Tiếng Pháp 18.0
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 24.0
Ngôn ngữ Anh 23.0
Ngôn ngữ Nga 18.0
Ngôn ngữ Pháp 18.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 24.0
Ngôn ngữ Nhật 23.0
Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.0
Quốc tế học 18.0
Việt Nam học 18.0

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Sư phạm Tiếng Anh 25.75
Sư phạm Tiếng Pháp 19.0
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 23.0
Việt Nam học 15.0
Ngôn ngữ Anh 22.25
Ngôn ngữ Nga 15.0
Ngôn ngữ Pháp 15.0
Ngôn ngữ Trung Quốc 23.75
Ngôn ngữ Nhật 21.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.5
Quốc tế học 15.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2020, 2019 như sau:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Sư phạm Tiếng Anh 21.75 23.5
Sư phạm Tiếng Pháp 18 18.5
Sư phạm Tiếng Trung 20.5 18.5
Ngôn ngữ Anh 19.75 19
Ngôn ngữ Nga 15 15
Ngôn ngữ Pháp 15.75 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 21 21.7
Ngôn ngữ Nhật 20.25 21.3
Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.5 22.15
Quốc tế học 15 17
Việt Nam học 15 15