Điểm chuẩn chính thức Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2020

0
383

Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 1 cùng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2020

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT đã có!!!

Điểm sàn Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2020

Lưu ý:

+ Mức điểm sàn dưới đây chưa cộng điểm ưu tiên

+ Ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học yêu cầu điểm môn Anh từ 5.0 (chưa nhân hệ số)

Điểm sàn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Sư phạm Tiếng Anh 18.5
Sư phạm Tiếng Pháp 18.5
Sư phạm Tiếng Trung 18.5
Việt Nam học 14
Ngôn ngữ Anh 15.5
Ngôn ngữ Nga 14
Ngôn ngữ Pháp 14
Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
Ngôn ngữ Nhật 15.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc 15.5
Quốc tế học 14

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2020

1. Điểm chuẩn xét học bạ

Đợt 1:

Ngành xét tuyển Điểm trúng tuyển HB
Sư phạm Tiếng Anh 24
Sư phạm Tiếng Trung Quốc 24
Ngôn ngữ Anh 22.75
Ngôn ngữ Nga 18
Ngôn ngữ Pháp 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 23.85
Ngôn ngữ Nhật 22.75
Ngôn ngữ Hàn Quốc 24
Quốc tế học 18
Việt Nam học 18

2. Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020

Đã được cập nhật chính thức.

Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2020 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020
Sư phạm Tiếng Anh 21.75 23.5
Sư phạm Tiếng Pháp 18 18.5
Sư phạm Tiếng Trung 20.5 18.5
Ngôn ngữ Anh 19.75 19
Ngôn ngữ Nga 15 15
Ngôn ngữ Pháp 15.75 15
Ngôn ngữ Trung Quốc 21 21.7
Ngôn ngữ Nhật 20.25 21.3
Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.5 22.15
Quốc tế học 15 17
Việt Nam học 15 15