Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 2022

2998

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến cho năm 2022 xét theo kết quả thi THPT và thi năng khiếu.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Điểm chuẩn dự kiến năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Hội họa 20.25
Điêu khắc 19.6
Gốm 19.3
Thiết kế công nghiệp 19.84
Thiết kế đồ họa 21.75
Thiết kế thời trang 19.5
Thiết kế nội thất 20.25

Điểm chuẩn năm 2021:

Điểm chuẩn năm 2020

Tham khảo điểm chuẩn các năm trước:

  Điểm chuẩn
Ngành 2019 2020
    NV1 NV2 NV3
Hội họa (CN Hoành tráng) 15.5 19.16 19.93 20.55
Hội họa (CN Sơn mài) / 18.36 19.59
Điêu khắc 15.5 17.75 18.93 19.45
Gốm 15.5 18 18.29 18.77
Thiết kế công nghiệp 17.25 / / /
Chuyên ngành Tạo dáng Công nghiệp / 18.45 19.7 20.17
Chuyên ngành Thiết kế đồ chơi và phương tiện hỗ trợ học tập / 18.59 19.27 20.44
Chuyên ngành Thiết kế trang sức / 19.22 19.88 20.3
Thiết kế đồ họa 19.85 21.46 / /
Thiết kế thời trang 19.25 / / /
Chuyên ngành Thiết kế phụ kiện 19 19.14 19.48
Chuyên ngành Thiết kế thời trang 19.15 20.87
Thiết kế nội thất 18.5 19.56 20.91 /