Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2021

0
1330

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã công bố mức điểm chuẩn dự kiến cho năm 2021 xét theo kết quả thi THPT và thi năng khiếu.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2022

Điểm chuẩn dự kiến năm 2021

Điểm chuẩn dự kiến năm 2020

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã thay đổi điểm chuẩn dự kiến năm 2020.

Ngành Điểm chuẩn 2019 2020
    NV1 NV2 NV3
Hội họa (CN Hoành tráng) 15.5 19.16 19.93 20.55
Hội họa (CN Sơn mài) / 18.36 19.59
Điêu khắc 15.5 17.75 18.93 19.45
Gốm 15.5 18 18.29 18.77
Thiết kế công nghiệp 17.25 / / /
Chuyên ngành Tạo dáng Công nghiệp / 18.45 19.7 20.17
Chuyên ngành Thiết kế đồ chơi và phương tiện hỗ trợ học tập / 18.59 19.27 20.44
Chuyên ngành Thiết kế trang sức / 19.22 19.88 20.3
Thiết kế đồ họa 19.85 21.46 / /
Thiết kế thời trang 19.25 / / /
Chuyên ngành Thiết kế phụ kiện 19 19.14 19.48
Chuyên ngành Thiết kế thời trang 19.15 20.87
Thiết kế nội thất 18.5 19.56 20.91 /