Điểm chuẩn trường Đại học Luật TPHCM năm 2020

0
343

Trường Đại học Luật TPHCM đã công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Luật TPHCM năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có ở cuối bài!

Điểm sàn Đại học Luật TPHCM năm 2020

Điểm sàn dưới đây là mức điểm nhận hồ sơ trường ĐH Luật TPHCM theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2020:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Ngôn ngữ Anh 17
Quản trị kinh doanh (A00) 19
Quản trị kinh doanh (A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88) 17
Quản trị – Luật (A00) 21
Quản trị – Luật (A01, D01, D03, D06, D84, D87, D88) 19.5
Luật Thương mại quốc tế 25
Luật (A00) 19
Luật (A01, D01, D03, D06) 17.5
Luật (C00) 25

Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức!

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Luật TPHCM năm 2020 như sau:

Tên ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Ngôn ngữ Anh (D01) 17 23.25
Ngôn ngữ Anh (D14) 23.5
Ngôn ngữ Anh (D66) 25
Ngôn ngữ Anh (D84) 24
Quản trị kinh doanh (A00) 17 24.5
Quản trị kinh doanh (A01) 23.25
Quản trị kinh doanh (D01, D03, D06) 23.5
Quản trị kinh doanh (D84, D87, D88) 24
Quản trị – Luật (A00) 20.5 – 21 – 21.5 25
Quản trị – Luật (A01, D01, D03, D06) 24.5
Quản trị – Luật (D84, D87, D88) 24.5
Luật Thương mại quốc tế (A01, D01, D03, D06) 22.5 – 23
23
26.25
Luật Thương mại quốc tế (D84, D87, D88) 26.5
Luật (A00) 17 – 21.5 24
Luật (A01) 22.5
Luật (C00) 27
Luật (D01, D03, D06) 22.75