Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022

882

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 2022

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Quản trị kinh doanh
Kế toán
Kinh tế
Tài chính – Ngân hàng
Quản lý đất đai
Lâm nghiệp
Thú y

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Nghệ An

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Kinh tế 15
Quản trị kinh doanh 15
Tài chính – Ngân hàng 15
Kế toán 15
Lâm học 15
Thú y 15
Quản lý đất đai 15

3/ Điểm chuẩn theo phương thức kết hợp

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Nghệ An theo phương thức kết hợp năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn KH
Kinh tế 16
Quản trị kinh doanh 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Kế toán 15.5
Lâm học 16
Thú y 16
Quản lý đất đai 16

3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn KH
Kinh tế 15
Quản trị kinh doanh 13
Tài chính – Ngân hàng 15.5
Kế toán 15
Lâm học 15.5
Thú y 14
Quản lý đất đai 15.5

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kế toán 14.0
Quản trị kinh doanh 14.0
Kinh tế 14.0
Tài chính – Ngân hàng 14.0
Thú y 14.0
Quản lý đất đai 14.0
Lâm nghiệp 14.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế Nghệ An các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Kinh tế 13.5 14.7
Quản trị kinh doanh 13.3 14.1
Tài chính – Ngân hàng 14.35 15.8
Kế toán 13 14
Lâm nghiệp 13 14
Thú y 13.45 15.3
Quản lý đất đai 17.55 15.65