Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2022

12969

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2022

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!

Điểm sàn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2022

Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 21.0
Khoa học Môi trường Ứng dụng 20.0
Công nghệ Sinh học – Phát triển thuốc 21.0
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh 21.0
Hóa học 20.0
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 20.0
Công nghệ thông tin – Truyền thông 22.0
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo 20.0
Toán ứng dụng 20.0
An toàn thông tin 22.0
Vật lý kỹ thuật và điện tử 20.0
Khoa học và Công nghệ Y khoa 21.0
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 20.0
Kỹ thuật Hàng không 20.0
Kỹ thuật ô tô 20.0
Khoa học dữ liệu 22.0

Điểm chuẩn USTH

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
An toàn thông tin 24.3
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.5
Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc 22.8
Công nghệ thông tin – truyền thông 25.75
Hóa học 23.05
Khoa học dữ liệu 24.65
Khoa học môi trường ứng dụng 22
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 22
Khoa học và Công nghệ Y khoa 23.15
Khoa học vật liệu và Công nghệ Nano 22.35
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh 23.65
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo 22.6
Kỹ thuật ô tô 24.2
Toán ứng dụng 22.6
Vật lý kỹ thuật – điện tử 22.75

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ Sinh học nông, y, dược 22.05
Hóa học 23.1
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 23.0
Khoa học Môi trường ứng dụng 22.75
Toán ứng dụng 22.45
Khoa học dữ liệu 27.3
Công nghệ thông tin và truyền thông 25.75
An toàn thông tin 27.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 24.5
Kỹ thuật ô tô 24.05
Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo 21.05
Vật lý kỹ thuật và điện tử 23.05
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 27.0
Khoa học Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh 21.6
Khoa học và Công nghệ Y khoa 22.55

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội các năm trước.

Tên ngành Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ Sinh học Nông y dược 18.55 21.25
Công nghệ thông tin và truyền thông 19.05 24.75
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano 18.6 21.15
Vũ trụ và ứng dụng 19.25 23.45
Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo 22.25 20.3
Nước – Môi trường – Hải dương học 22.1 22.95
Khoa học và Công nghệ thực phẩm 18.45 21.15
Khoa học và Công nghệ Y khoa 18.9 21.25
An toàn thông tin 18.6 24.10
Hóa học 23.45 22.25
Toán ứng dụng 23.15 25.6
Vật lý kỹ thuật và Điện tử 18.25 21.15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử / 21.85