Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Lư năm 2022

2051

Trường Đại học Hoa Lư chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Hoa Lư năm 2022

Điểm sàn Trường Đại học Hoa Lư 2022

Điểm sàn Đại học Hoa Lư năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Sư phạm Toán học
Sư phạm Vật lý
Sư phạm Ngữ văn
Giáo dục Tiểu học
Giáo dục mầm non
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
Du lịch
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng)

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Lư năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Hoa Lư năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục mầm non 24
Giáo dục tiểu học 26.35
Sư phạm Khoa học tự nhiên 24
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 24
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Việt Nam học 15
Du lịch 15

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục mầm non 19
Giáo dục tiểu học 25.5
Sư phạm Khoa học tự nhiên 19
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 24.5
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Việt Nam học 15
Du lịch 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục mầm non 19.0
Giáo dục tiểu học 19.0
Sư phạm Toán học 19.0
Sư phạm Vật lý 19.0
Sư phạm Hóa học 19.0
Sư phạm Khoa học tự nhiên 19.0
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 19.0
Việt Nam học 14.0
Quản trị kinh doanh 14.0
Kế toán 14.0
Du lịch 14.0
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) 17.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Hoa Lư các năm trước:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Giáo dục Mầm non 18 18.5
Giáo dục Tiểu học 18 18.5
Sư phạm Hóa học 18.5
Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) / 14
Quản trị kinh doanh 13.5 14
Kế toán 13.5 14
Du lịch 15 14
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) 16 16.5