Điểm chuẩn trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2021

0
370

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Điểm sàn PVU năm 2021

Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu) 15.0
Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác) 15.0
Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) 15.0
Kỹ thuật hóa học (Liên kết) 15.0
Kỹ thuật dầu khí (Liên kết) 15.0
Khoa học trái đất / Địa chất Dầu khí (Liên kết) 15.0

Điểm chuẩn PVU năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu) 21.0
Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác) 21.0
Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) 21.0
Kỹ thuật hóa học (Liên kết) 21.0
Kỹ thuật dầu khí (Liên kết) 21.0
Khoa học trái đất / Địa chất Dầu khí (Liên kết) 21.0