Điểm chuẩn trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

913

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2022

Điểm sàn PVU

Điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu)
Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác)
Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí)
Kỹ thuật hóa học (Liên kết)
Kỹ thuật dầu khí (Liên kết)
Khoa học trái đất / Địa chất Dầu khí (Liên kết)

Điểm chuẩn PVU năm 2022

Điểm chuẩn trường Đại học Dầu khí Việt Nam xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Điểm thi THPT Điểm thi ĐGNL
Các ngành theo chương trình ĐH chính quy 18 700
Các ngành theo chương trình ĐH liên kết 18 700

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Kỹ thuật Hóa học (Lọc – Hóa dầu) 21.0
Kỹ thuật Dầu khí (Khoan – Khai thác) 21.0
Kỹ thuật Địa chất (Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) 21.0
Kỹ thuật hóa học (Liên kết) 21.0
Kỹ thuật dầu khí (Liên kết) 21.0
Khoa học trái đất / Địa chất Dầu khí (Liên kết) 21.0