Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022

1094

Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã chính thức công bố mức điểm nhận hồ sơ theo kết quả thi THPT năm 2022.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022

Điểm sàn Trường Đại học Công nghiệp Vinh 2022

Điểm sàn trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm sàn
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 15.0
Công nghệ thông tin 15.0
Kế toán 15.0
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.0
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.0
Công nghệ thực phẩm 15.0
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.0
Quản trị khách sạn 15.0

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022

1/ Điểm chuẩn xét học bạ

Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17
Công nghệ thông tin 17
Kế toán 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23
Công nghệ thực phẩm 23
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
Quản trị khách sạn 17

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Vinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15
Công nghệ thông tin 15
Kế toán 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 20
Công nghệ thực phẩm 20
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
Quản trị khách sạn 15

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngành Điểm chuẩn
Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 15.2
Công nghệ thông tin 15.5
Kế toán 16.1
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.9
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.05
Công nghệ thực phẩm 15.85
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16.55
Quản trị khách sạn 16.0

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghiệp Vinh các năm trước dưới đây:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 13.5 15
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 14 15
Công nghệ thông tin 13.6 15
Kế toán 13.75 15
Công nghệ thực phẩm 14.3 15
Quản trị khách sạn 13.75 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.25 15