Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020

0
357

Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020 chính thức công bố điểm sàn năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực và thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2021

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã được cập nhật.

Điểm sàn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi THPT và thi đánh giá năng lực như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Thi THPT Thi ĐGNL
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 15 600
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 15 600
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 15 600
Công nghệ thông tin 16 600
Công nghệ thực phẩm 15 600
Kỹ thuật xây dựng 15 600
Quản trị kinh doanh 15 600
Thiết kế công nghiệp 15 600

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020

1/ Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020

Đã được cập nhật.

Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 14 15
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử 14 15
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 14 15
Công nghệ thông tin 14 15
Công nghệ thực phẩm 14 15
Kỹ thuật xây dựng 14 15
Quản trị kinh doanh 14 15
Thiết kế công nghiệp 14 15