Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông 2022

409

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2023

I. Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Miền Đông 2022

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn xét học bạ Trường Đại học Công nghệ Miền Đông năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn học bạ
Dược học24
Thú y18
Công nghệ thông tin18
Công nghệ kỹ thuật ô tô18
Kỹ thuật xây dựng18
Kế toán18
Quản trị kinh doanh18
Kinh doanh quốc tế18
Logistics và Quản lý chuối cung ứng18
Luật kinh tế18
Quan hệ công chúng18
Đông phương học18
Ngôn ngữ Anh18
Quản lý công nghiệp18
Quản lý đất đai18
Quản lý tài nguyên và môi trường18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Miền Đông xét theo kết quả thi ĐGNL năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL
Dược học650
Thú y600
Công nghệ thông tin600
Công nghệ kỹ thuật ô tô600
Kỹ thuật xây dựng600
Kế toán600
Quản trị kinh doanh600
Kinh doanh quốc tế600
Logistics và Quản lý chuối cung ứng600
Luật kinh tế600
Quan hệ công chúng600
Đông phương học600
Ngôn ngữ Anh600
Quản lý công nghiệp600
Quản lý đất đai600
Quản lý tài nguyên và môi trường600

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường Đại học Công nghệ Miền Đông như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Dược học21
Thú y15
Công nghệ thông tin15
Công nghệ kỹ thuật ô tô15
Kỹ thuật xây dựng15
Kế toán15
Quản trị kinh doanh15
Kinh doanh quốc tế15
Logistics và Quản lý chuối cung ứng15
Luật kinh tế15
Quan hệ công chúng15
Đông phương học15
Ngôn ngữ Anh15
Quản lý công nghiệp15
Quản lý đất đai15
Quản lý tài nguyên và môi trường15