Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Miền Đông 2022

259

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2022.

Điểm chuẩn

1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Tên ngành Điểm chuẩn HB
Dược học 24
Thú y 18
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Kỹ thuật xây dựng 18
Kế toán 18
Quản trị kinh doanh 18
Kinh doanh quốc tế 18
Logistics và Quản lý chuối cung ứng 18
Luật kinh tế 18
Quan hệ công chúng 18
Đông phương học 18
Ngôn ngữ Anh 18
Quản lý công nghiệp 18
Quản lý đất đai 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Miền Đông xét theo kết quả thi ĐGNL năm 2022 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn ĐGNL
Dược học 650
Thú y 600
Công nghệ thông tin 600
Công nghệ kỹ thuật ô tô 600
Kỹ thuật xây dựng 600
Kế toán 600
Quản trị kinh doanh 600
Kinh doanh quốc tế 600
Logistics và Quản lý chuối cung ứng 600
Luật kinh tế 600
Quan hệ công chúng 600
Đông phương học 600
Ngôn ngữ Anh 600
Quản lý công nghiệp 600
Quản lý đất đai 600
Quản lý tài nguyên và môi trường 600

3. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của trường Đại học Công nghệ Miền Đông như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn 2022
Dược học 21
Thú y 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Kế toán 15
Quản trị kinh doanh 15
Kinh doanh quốc tế 15
Logistics và Quản lý chuối cung ứng 15
Luật kinh tế 15
Quan hệ công chúng 15
Đông phương học 15
Ngôn ngữ Anh 15
Quản lý công nghiệp 15
Quản lý đất đai 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15