Điểm chuẩn trường Đại học Công Đoàn năm 2020

0
577

Trường Đại học Công đoàn đã chính thức công bố ngưỡng điểm xét tuyển và điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2021

Điểm chuẩn năm 2020 đã có, mau kéo xuống nào!

Điểm sàn trường Đại học Công đoàn năm 2020

Lưu ý: Điểm sàn dưới đây không nhân hệ số.

Điểm sàn Đại học Công Đoàn năm 2020 như sau:

Ngành xét tuyển Điểm sàn 2020
Bảo hộ lao động 14.5
Quản trị kinh doanh 16
Quản trị nhân lực 16
Kế toán 16
Tài chính – Ngân hàng 16
Quan hệ lao động 14.5
Xã hội học 14.5
Công tác xã hội 15
Luật 18

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2020

Đã cập nhật điểm trúng tuyển chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Bảo hộ lao động 14.1 14.5
Quản trị kinh doanh 19.1 22
Quản trị nhân lực 18.45 22
Kế toán 19.55 22.85
Tài chính – Ngân hàng 18.65 22.5
Quan hệ lao động 14.1 14.5
Xã hội học 14 14.5
Công tác xã hội 14 15
Luật 19.25 23.25