Điểm chuẩn trường Đại học Công Đoàn năm 2021

0
688

Trường Đại học Công đoàn đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Thí sinh thực hiện nhập học theo hướng dẫn như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn năm 2020 như sau:

Ngành 2019 Điểm chuẩn 2020
Bảo hộ lao động 14.1 14.5
Quản trị kinh doanh 19.1 22
Quản trị nhân lực 18.45 22
Kế toán 19.55 22.85
Tài chính – Ngân hàng 18.65 22.5
Quan hệ lao động 14.1 14.5
Xã hội học 14 14.5
Công tác xã hội 14 15
Luật 19.25 23.25