Điểm chuẩn trường Đại học Công Đoàn năm 2021

0
1833

Trường Đại học Công đoàn đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 2022

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản trị kinh doanh 24.65
Tài chính – Ngân hàng 24.7
Kế toán 24.85
Quản trị nhân lực 24.8
Quan hệ lao động 15.1
Bảo hộ lao động 18.2
Xã hội học 17.75
Công tác xã hội 19.7
Luật 25.5

Thí sinh thực hiện nhập học theo hướng dẫn như sau:

Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công Đoàn các năm trước:

Tên ngành
Điểm chuẩn
2019 2020
Bảo hộ lao động 14.1 14.5
Quản trị kinh doanh 19.1 22
Quản trị nhân lực 18.45 22
Kế toán 19.55 22.85
Tài chính – Ngân hàng 18.65 22.5
Quan hệ lao động 14.1 14.5
Xã hội học 14 14.5
Công tác xã hội 14 15
Luật 19.25 23.25