Đề thi + Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2022

1954

Bài thi môn Vật lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ bắt được vào 7h30 sáng nay với 50 phút làm bài.

Cập nhật thông tin về đề thi + đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT full 24 mã đề.

Cấu trúc đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, được sắp xếp theo mức độ từ dễ tới khó.

Kiến thức trong đề thi Vật lý chủ yếu nằm ở lớp 12 với 36 câu hỏi (chiếm khoảng 90%) và 4 câu kiến thức lớp 11 (chiếm khoảng 10%).

Ngoài ra đề thi Vật lý có một số câu hỏi yêu cầu tính vận dụng, các thí sinh cần nắm được cách áp dụng kiến thức từ mức cơ bản đến nâng cao để có thể đạt được điểm số như ý.

Đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT năm 2022

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 201

1B2C3D4D
5C6D7C8A
9A10B11D12B
13C14D15A16B
17C18A19D20A
21222324B
25B26A27D28D
29A30B31A32D
33B34C35A36C
37B38C39C40A

Mã đề 202

1B2A3A4A
5C6C7B8D
9B10C11B12D
13B14D15D16C
17B18B19A20A
21C22B23C24C
25A26A27D28B
29C30D31D32B
33D34A35C36C
37C38B39C40D

Mã đề 203

1D2D3C4A
5C6D7B8B
9C10C11A12C
13A14D15B16C
17B18A19D20D
21C22B23C24C
25B26C27B28C
29B30D31D32C
33B34D35D36C
37D38B39D40B

Mã đề 204

1A2C3C4A
5C6A7C8C
9B10D11C12D
13B14D15A16C
17A18C19D20D
21D22B23A24B
25C26D27D28C
29B30B31A32D
33C34A35B36C
37A38C39D40A

Mã đề 205

1C2B3C4B
5B6A7C8A
9A10D11D12A
13B14A15B16D
17D18B19B20A
21B22A23D24B
25A26C27C28A
29D30B31D32D
33A34D35B36D
37D38B39C40C

Mã đề 206

1C2B3D4A
5A6C7C8A
9B10B11A12D
13B14A15D16D
17C18B19A20D
21A22A23B24B
25D26A27B28B
29B30D31D32B
33D34D35D36A
37B38A39A40D

Mã đề 207

1C2D3A4D
5D6B7B8A
9A10C11B12B
13B14A15C16D
17A18D19B20A
21B22B23D24C
25D26B27B28D
29B30A31A32C
33D34C35A36D
37C38D39A40B

Mã đề 208

1D2B3A4D
5B6A7D8C
9B10C11A12C
13B14C15C16A
17B18A19D20A
21D22A23C24A
25C26D27C28B
29A30D31C32D
33D34C35B36C
37A38D39C40A

Mã đề 209

1D2D3A4C
5A6D7C8D
9C10A11B12C
13C14B15A16B
17B18B19D20B
21C22D23C24D
25B26C27B28D
29B30D31C32B
33C34C35D36B
37D38B39C40D

Mã đề 210

1A2D3B4B
5B6A7A8A
9D10C11B12D
13C14A15C16C
17A18C19D20C
21D22B23B24C
25D26C27B28A
29C30C31B32D
33D34B35A36A
37B38A39D40C

Mã đề 211

1B2A3C4D
5B6C7D8A
9A10B11D12B
13B14B15A16A
17A18C19B20A
21D22D23C24A
25A26D27C28D
29B30D31D32A
33D34C35C36C
37D38A39C40C

Mã đề 212

1D2A3A4D
5B6B7C8D
9A10D11B12A
13B14B15C16B
17C18C19C20A
21C22B23A24A
25A26B27B28B
29C30C31B32A
33A34D35B36A
37A38C39B40C

Mã đề 213

1D2B3D4A
5B6C7B8C
9A10A11B12C
13D14D15A16B
17A18D19C20C
21B22C23C24D
25C26D27B28D
29C30B31C32C
33A34B35D36A
37B38A39D40B

Mã đề 214

1C2C3A4C
5A6D7D8B
9C10D11B12B
13A14D15B16C
17A18D19C20B
21A22C23B24B
25C26D27B28D
29C30A31D32A
33B34D35B36B
37A38D39D40B

Mã đề 215

1D2A3A4D
5A6C7D8D
9C10C11C12A
13B14C15D16A
17D18A19D20C
21D22D23A24A
25C26C27A28D
29D30C31C32B
33B34A35C36C
37A38B39D40D

Mã đề 216

1A2D3B4A
5C6D7B8B
9A10B11D12B
13B14D15A16D
17C18C19A20C
21D22B23B24B
25C26C27A28A
29D30D31B32C
33C34C35A36C
37C38D39D40A

Mã đề 217

1A2B3B4A
5D6C7A8A
9D10B11B12D
13B14B15D16A
17B18C19C20B
21C22A23C24C
25D26B27C28C
29A30D31A32D
33C34B35C36D
373D38A39B40C

Mã đề 218

1C2A3C4B
5A6A7A8C
9D10C11A12B
13D14A15D16A
17A18D19A20B
21D22D23D24B
25B26D27A28A
29B30D31A32D
33B34D35B36B
37D38B39A40B

Mã đề 219

1C2C3D4A
5C6B7C8B
9D10B11D12B
13B14A15A16D
17C18A19A20C
21C22B23D24B
25D26B27B28A
29A30B31C32D
33D34C35D36D
37C38D39A40A

Mã đề 220

1B2A3C4A
5B6D7A8A
9C10C11D12B
13B14D15B16C
17B18D19C20D
21B22C23D24D
25A26C27C28A
29C30A31B32A
33D34A35B36D
37A38D39A40B

Mã đề 221

1C2A3C4B
5C6B7A8D
9C10B11C12D
13B14A15C16C
17D18A19C20A
21D22A23A24D
25D26D27C28A
29C30D31D32C
33A34C35A36A
37A38D39D40C

Mã đề 222

1D2B3D4C
5B6A7B8D
9A10C11A12A
13A14D15D16B
17D18C19D20C
21C22B23D24B
25D26A27C28C
29B30A31C32D
33A34C35A36A
37C38B39A40C

Mã đề 223

1B2A3C4D
5C6A7C8A
9C10B11B12C
13B14A15A16B
17D18B19B20D
21B22A23A24C
25A26D27D28D
29A30B31C32D
33A34C35D36C
37B38C39A40D

Mã đề 224

1C2A3A4B
5C6C7B8B
9D10C11A12C
13D14A15C16C
17B18D19D20B
21B22A23C24C
25A26A27B28A
29A30B31B32B
33B34C35B36C
37A38B39A40C
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.