Đề thi + Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2022

1284

Chiều nay ngày 7/7/2022, các sĩ tử sẽ cùng đối mặt với đề thi môn Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hình thức thi là trắc nghiệm.

TrangEdu sẽ cập nhật ngay thông tin về đề thi môn Toán ngay sau khi có thông tin chính thức.

Các thí sinh sẽ lần lượt thực hiện bài thi Ngữ văn, Toán, Tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc KHXH (Sử, Địa, GDCD) và Ngoại ngữ.

Trong số các môn trên chỉ có môn Ngữ văn là thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều làm bài theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nằm trong chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông, chủ yếu là kiến thức năm 2022.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 101

1A2B3D4C5B
6C7C8C9B10A
11C12D13D14C15B
16C17B18C19D20B
21A22B23C24C25C
26B27A28D29D30C
31A32B33B34D35C
36D37D38D39B40B
41D42D43B44C45B
46D47D48D49B50C

Mã đề 102

1D2B3B4A5D
6D7D8A9B10D
11C12C13B14B15B
16A17C18A19B20B
21D22B23C24C25C
26B27C28A29C30B
31A32D33C34C35D
36D37A38D39C40B
41A42D43A44C45A
46C47A48D49A50D

Mã đề 103

1B2A3B4D5D
6C7B8D9A10C
11B12B13B14D15D
16B17A18C19D20C
21A22B23B24B25C
26D27D28C29C30C
31D32A33D34A35A
36C37B38A39D40A
41D42A43A44A45B
46D47D48A49B50A

Mã đề 104

1A2C3B4B5B
6D7B8C9B10D
11C12D13A14D15C
16A17A18D19D20C
21D22D23A24A25C
26D27C28C29A30A
31D32D33D34A35D
36A37C38C39D40D
41C42A43C44C45A
46A47C48A49C50C

Mã đề 105

1B2D3D4A5B
6D7B8B9A10C
11B12C13C14B15B
16C17B18D19B20A
21C22D23C24D25C
26C27C28B29C30D
31B32D33A34B35A
36D37A38A39D40A
41D42C43D44C45D
46C47C48D49A50A

Mã đề 106

1B2B3D4B5D
6A7C8B9D10D
11A12D13C14D15D
16A17B18A19C20B
21D22C23A24B25D
26A27C28C29C30A
31A32B33C34B35A
36C37B38B39C40A
41C42A43B44A45B
46A47C48A49B50C

Mã đề 107

1D2D3D4B5B
6D7A8D9D10A
11C12A13A14C15C
16A17A18D19C20C
21D22B23A24D25B
26B27B28A29B30A
31B32A33A34B35A
36B37D38B39B40A
41B42D43A44A45D
46D47A48B49D50D

Mã đề 108

1A2D3B4A5C
6D7A8D9A10B
11A12C13A14B15C
16A17D18A19B20C
21C22B23C24B25B
26B27D28B29D30C
31B32D33B34B35C
36D37A38A39C40D
41D42D43A44D45C
46C47D48D49C50C

Mã đề 109

1C2B3D4B5B
6B7C8A9D10C
11A12B13A14B15A
16D17A18D19B20B
21C22A23C24B25A
26D27B28D29D30C
31A32C33A34A35A
36C37C38C39A40C
41B42B43D44B45C
46A47C48B49D50C

Mã đề 110

1C2C3D4B5A
6B7C8A9D10B
11D12A13B14B15D
16D17A18C19C20B
21C22B23A24C25B
26A27A28A29B30C
31A32B33B34A35B
36C37A38A39A40B
41C42C43A44B45C
46C47B48A49C50A

Mã đề 111

1A2B3B4A5D
6A7D8D9C10C
11A12D13A14C15B
16B17C18C19B20D
21B22D23C24A25A
26C27B28D29A30B
31D32D33A34C35B
36A37D38A39D40D
41C42C43B44D45C
46B47B48C49D50C

Mã đề 112

1D2A3A4C5D
6B7A8B9D10A
11B12D13D14A15B
16C17B18B19B20C
21C22A23B24D25A
26C27C28C29D30A
31C32C33D34A35C
36C37C38A39A40A
41C42B43B44A45D
46B47B48D49A50C

Mã đề 113

1C2D3B4B5C
6C7C8D9A10C
11B12D13C14D15D
16D17B18D19D20C
21D22D23B24C25A
26B27D28B29C30B
31D32C33A34B35A
36A37D38B39D40D
41D42B43C44B45C
46A47D48C49D50B

Mã đề 114

1A2D3D4C5D
6B7C8A9C10B
11C12C13D14D15C
16C17C18B19B20B
21A22B23A24B25D
26A27A28D29D30B
31A32D33C34B35A
36C37D38D39A40D
41A42C43A44C45D
46A47B48C49B50C

Mã đề 115

1D2C3C4B5A
6A7C8B9D10A
11D12D13B14A15D
16A17C18D19D20B
21B22C23D24D25A
26A27C28D29D30B
31D32C33A34D35B
36A37B38C39B40B
41A42B43D44B45C
46A47B48A49C50C

Mã đề 116

1A2D3B4C5D
6C7C8B9A10B
11D12D13D14C15C
16A17D18B19A20B
21A22A23A24D25D
26C27A28C29A30C
31C32D33D34D35A
36D37A38D39C40A
41C42A43A44C45D
46C47A48C49C50D

Mã đề 117

1A2C3C4A5A
6D7A8B9C10C
11C12A13A14D15A
16B17D18A19B20C
21C22D23B24C25C
26B27A28B29D30B
31C32D33D34A35B
36D37A38B39D40A
41D42D43D44C45A
46C47B48C49B50A

Mã đề 118

1D2A3C4B5B
6A7C8D9D10A
11B12B13D14A15C
16D17C18D19B20B
21D22C23C24B25A
26D27D28A29C30A
31B32C33C34C35B
36C37B38B39C40B
41D42D43D44C45A
46B47A48D49D50B

Mã đề 119

1B2D3D4A5C
6D7A8A9A10C
11A12D13A14D15D
16C17A18B19A20B
21B22C23D24D25D
26C27A28A29B30D
31D32A33B34B35D
36B37A38B39B40B
41D42A43B44B45D
46B47D48A49B50A

Mã đề 120

1B2A3B4A5B
6D7A8B9A10C
11C12B13B14D15D
16D17B18C19B20D
21D22C23B24C25A
26C27D28D29A30B
31A32A33D34B35B
36A37B38C39D40C
41C42C43A44D45D
46A47C48D49A50C

Mã đề 121

1A2D3B4A5A
6B7C8B9D10C
11B12A13C14D15A
16C17B18C19D20A
21A22D23B24C25C
26A27A28A29C30B
31C32B33B34C35B
36D37D38B39B40A
41C42D43D44D45C
46D47C48D49A50A

Mã đề 122

1D2A3D4D5B
6D7A8A9D10C
11A12C13C14A15A
16A17B18B19B20C
21B22C23B24C25A
26C27A28A29B30B
31B32C33A34B35A
36C37B38B39C40C
41B42C43A44B45C
46C47A48B49C50C

Mã đề 123

1D2B3A4C5D
6D7B8D9D10B
11D12A13C14C15A
16A17B18D19D20A
21B22C23A24D25B
26D27B28A29C30C
31D32D33A34A35B
36B37C38C39A40B
41B42C43C44C45A
46A47B48C49B50C

Mã đề 124

1A2C3B4A5B
6A7D8D9B10D
11D12B13A14C15B
16B17D18D19A20C
21A22B23C24D25A
26A27A28C29C30B
31A32C33A34C35D
36A37D38C39D40B
41C42D43D44C45C
46D47D48B49A50C
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.