Đề thi + Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2022

811

Chiều nay ngày 7/7/2022, các sĩ tử sẽ cùng đối mặt với đề thi môn Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với hình thức thi là trắc nghiệm.

TrangEdu sẽ cập nhật ngay thông tin về đề thi môn Toán ngay sau khi có thông tin chính thức.

Xem ngay: Đáp án 24 mã đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Các thí sinh sẽ lần lượt thực hiện bài thi Ngữ văn, Toán, Tổ hợp KHTN (Lý, Hóa, Sinh) hoặc KHXH (Sử, Địa, GDCD) và Ngoại ngữ.

Trong số các môn trên chỉ có môn Ngữ văn là thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều làm bài theo hình thức trắc nghiệm.

Nội dung thi tốt nghiệp THPT năm 2022 nằm trong chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông, chủ yếu là kiến thức năm 2022.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 101

1A 2B 3D 4C 5B
6C 7C 8C 9B 10A
11C 12D 13D 14C 15B
16C 17B 18C 19D 20B
21A 22B 23C 24C 25C
26B 27A 28D 29D 30C
31A 32B 33B 34D 35C
36D 37D 38D 39B 40B
41D 42D 43B 44C 45B
46D 47D 48D 49B 50C

Mã đề 102

1D 2B 3B 4A 5D
6D 7D 8A 9B 10D
11C 12C 13B 14B 15B
16A 17C 18A 19B 20B
21D 22B 23C 24C 25C
26B 27C 28A 29C 30B
31A 32D 33C 34C 35D
36D 37A 38D 39C 40B
41A 42D 43A 44C 45A
46C 47A 48D 49A 50D

Mã đề 103

1B 2A 3B 4D 5D
6C 7B 8D 9A 10C
11B 12B 13B 14D 15D
16B 17A 18C 19D 20C
21A 22B 23B 24B 25C
26D 27D 28C 29C 30C
31D 32A 33D 34A 35A
36C 37B 38A 39D 40A
41D 42A 43A 44A 45B
46D 47D 48A 49B 50A

Mã đề 104

1A 2C 3B 4B 5B
6D 7B 8C 9B 10D
11C 12D 13A 14D 15C
16A 17A 18D 19D 20C
21D 22D 23A 24A 25C
26D 27C 28C 29A 30A
31D 32D 33D 34A 35D
36A 37C 38C 39D 40D
41C 42A 43C 44C 45A
46A 47C 48A 49C 50C

Mã đề 105

1B 2D 3D 4A 5B
6D 7B 8B 9A 10C
11B 12C 13C 14B 15B
16C 17B 18D 19B 20A
21C 22D 23C 24D 25C
26C 27C 28B 29C 30D
31B 32D 33A 34B 35A
36D 37A 38A 39D 40A
41D 42C 43D 44C 45D
46C 47C 48D 49A 50A

Mã đề 106

1B 2B 3D 4B 5D
6A 7C 8B 9D 10D
11A 12D 13C 14D 15D
16A 17B 18A 19C 20B
21D 22C 23A 24B 25D
26A 27C 28C 29C 30A
31A 32B 33C 34B 35A
36C 37B 38B 39C 40A
41C 42A 43B 44A 45B
46A 47C 48A 49B 50C

Mã đề 107

1D 2D 3D 4B 5B
6D 7A 8D 9D 10A
11C 12A 13A 14C 15C
16A 17A 18D 19C 20C
21D 22B 23A 24D 25B
26B 27B 28A 29B 30A
31B 32A 33A 34B 35A
36B 37D 38B 39B 40A
41B 42D 43A 44A 45D
46D 47A 48B 49D 50D

Mã đề 108

1A 2D 3B 4A 5C
6D 7A 8D 9A 10B
11A 12C 13A 14B 15C
16A 17D 18A 19B 20C
21C 22B 23C 24B 25B
26B 27D 28B 29D 30C
31B 32D 33B 34B 35C
36D 37A 38A 39C 40D
41D 42D 43A 44D 45C
46C 47D 48D 49C 50C

Mã đề 109

1C 2B 3D 4B 5B
6B 7C 8A 9D 10C
11A 12B 13A 14B 15A
16D 17A 18D 19B 20B
21C 22A 23C 24B 25A
26D 27B 28D 29D 30C
31A 32C 33A 34A 35A
36C 37C 38C 39A 40C
41B 42B 43D 44B 45C
46A 47C 48B 49D 50C

Mã đề 110

1C 2C 3D 4B 5A
6B 7C 8A 9D 10B
11D 12A 13B 14B 15D
16D 17A 18C 19C 20B
21C 22B 23A 24C 25B
26A 27A 28A 29B 30C
31A 32B 33B 34A 35B
36C 37A 38A 39A 40B
41C 42C 43A 44B 45C
46C 47B 48A 49C 50A

Mã đề 111

1A 2B 3B 4A 5D
6A 7D 8D 9C 10C
11A 12D 13A 14C 15B
16B 17C 18C 19B 20D
21B 22D 23C 24A 25A
26C 27B 28D 29A 30B
31D 32D 33A 34C 35B
36A 37D 38A 39D 40D
41C 42C 43B 44D 45C
46B 47B 48C 49D 50C

Mã đề 112

1D 2A 3A 4C 5D
6B 7A 8B 9D 10A
11B 12D 13D 14A 15B
16C 17B 18B 19B 20C
21C 22A 23B 24D 25A
26C 27C 28C 29D 30A
31C 32C 33D 34A 35C
36C 37C 38A 39A 40A
41C 42B 43B 44A 45D
46B 47B 48D 49A 50C

Mã đề 113

1C 2D 3B 4B 5C
6C 7C 8D 9A 10C
11B 12D 13C 14D 15D
16D 17B 18D 19D 20C
21D 22D 23B 24C 25A
26B 27D 28B 29C 30B
31D 32C 33A 34B 35A
36A 37D 38B 39D 40D
41D 42B 43C 44B 45C
46A 47D 48C 49D 50B

Mã đề 114

1A 2D 3D 4C 5D
6B 7C 8A 9C 10B
11C 12C 13D 14D 15C
16C 17C 18B 19B 20B
21A 22B 23A 24B 25D
26A 27A 28D 29D 30B
31A 32D 33C 34B 35A
36C 37D 38D 39A 40D
41A 42C 43A 44C 45D
46A 47B 48C 49B 50C

Mã đề 115

1D 2C 3C 4B 5A
6A 7C 8B 9D 10A
11D 12D 13B 14A 15D
16A 17C 18D 19D 20B
21B 22C 23D 24D 25A
26A 27C 28D 29D 30B
31D 32C 33A 34D 35B
36A 37B 38C 39B 40B
41A 42B 43D 44B 45C
46A 47B 48A 49C 50C

Mã đề 116

1A 2D 3B 4C 5D
6C 7C 8B 9A 10B
11D 12D 13D 14C 15C
16A 17D 18B 19A 20B
21A 22A 23A 24D 25D
26C 27A 28C 29A 30C
31C 32D 33D 34D 35A
36D 37A 38D 39C 40A
41C 42A 43A 44C 45D
46C 47A 48C 49C 50D

Mã đề 117

1A 2C 3C 4A 5A
6D 7A 8B 9C 10C
11C 12A 13A 14D 15A
16B 17D 18A 19B 20C
21C 22D 23B 24C 25C
26B 27A 28B 29D 30B
31C 32D 33D 34A 35B
36D 37A 38B 39D 40A
41D 42D 43D 44C 45A
46C 47B 48C 49B 50A

Mã đề 118

1D 2A 3C 4B 5B
6A 7C 8D 9D 10A
11B 12B 13D 14A 15C
16D 17C 18D 19B 20B
21D 22C 23C 24B 25A
26D 27D 28A 29C 30A
31B 32C 33C 34C 35B
36C 37B 38B 39C 40B
41D 42D 43D 44C 45A
46B 47A 48D 49D 50B

Mã đề 119

1B 2D 3D 4A 5C
6D 7A 8A 9A 10C
11A 12D 13A 14D 15D
16C 17A 18B 19A 20B
21B 22C 23D 24D 25D
26C 27A 28A 29B 30D
31D 32A 33B 34B 35D
36B 37A 38B 39B 40B
41D 42A 43B 44B 45D
46B 47D 48A 49B 50A

Mã đề 120

1B 2A 3B 4A 5B
6D 7A 8B 9A 10C
11C 12B 13B 14D 15D
16D 17B 18C 19B 20D
21D 22C 23B 24C 25A
26C 27D 28D 29A 30B
31A 32A 33D 34B 35B
36A 37B 38C 39D 40C
41C 42C 43A 44D 45D
46A 47C 48D 49A 50C

Mã đề 121

1A 2D 3B 4A 5A
6B 7C 8B 9D 10C
11B 12A 13C 14D 15A
16C 17B 18C 19D 20A
21A 22D 23B 24C 25C
26A 27A 28A 29C 30B
31C 32B 33B 34C 35B
36D 37D 38B 39B 40A
41C 42D 43D 44D 45C
46D 47C 48D 49A 50A

Mã đề 122

1D 2A 3D 4D 5B
6D 7A 8A 9D 10C
11A 12C 13C 14A 15A
16A 17B 18B 19B 20C
21B 22C 23B 24C 25A
26C 27A 28A 29B 30B
31B 32C 33A 34B 35A
36C 37B 38B 39C 40C
41B 42C 43A 44B 45C
46C 47A 48B 49C 50C

Mã đề 123

1D 2B 3A 4C 5D
6D 7B 8D 9D 10B
11D 12A 13C 14C 15A
16A 17B 18D 19D 20A
21B 22C 23A 24D 25B
26D 27B 28A 29C 30C
31D 32D 33A 34A 35B
36B 37C 38C 39A 40B
41B 42C 43C 44C 45A
46A 47B 48C 49B 50C

Mã đề 124

1A 2C 3B 4A 5B
6A 7D 8D 9B 10D
11D 12B 13A 14C 15B
16B 17D 18D 19A 20C
21A 22B 23C 24D 25A
26A 27A 28C 29C 30B
31A 32C 33A 34C 35D
36A 37D 38C 39D 40B
41C 42D 43D 44C 45C
46D 47D 48B 49A 50C