Đề thi + Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2022

1205

Sáng ngày 8/7, thí sinh nhóm Khoa học tự nhiên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó có môn Sinh học với thời gian làm bài 50 phút.

Bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh lưu ý các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng 1 mã đề thi. Nweus thí sinh không cùng mã đề thi cần phải báo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Ngoài ra cũng cần phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin về đề thi và đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 full 24 mã đề

 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 201
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 202
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 203
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 204
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 205
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 206
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 207
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 208
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 209
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 210
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 211
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 212
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 213
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 214
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 215
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 216
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 217
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 218
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 219
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 220
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 221
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 222
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 223
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 224

Đáp án tham khảo môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2022

(Theo những trang Giáo dục uy tín)

Mã đề 201

81A82B83A84C
85D86D87A88D
89C90C91B92B
93B94C95C96C
97A98B99B100B
101A102D103B104B
105A106B107A108B
109110111112
113A114C115D116A
117C118D119C120C

Mã đề 202

81D82D83C84A
85B86C87A88B
89C90D91D92D
93C94D95C96B
97A98B99B100D
101A102D103D104A
105A106C107D108D
109B110C111C112B
113C114B115A116B
117A118A119C120A

Mã đề 203

81C82C83D84D
85A86C87B88D
89D90A91C92A
93D94A95D96C
97B98B99D100D
101B102D103B104B
105D106B107C108C
109B110D111B112A
113D114A115B116D
117B118C119C120C

Mã đề 204

81C82A83A84C
85D86C87A88B
89D90D91D92A
93C94D95B96C
97A98A99C100C
101A102A103C104D
105B106D107B108B
109A110B111A112A
113D114C115B116C
117A118B119A120C

Mã đề 205

81D82D83C84B
85C86C87B88D
89A90A91B92D
93D94A95C96A
97D98C99B100B
101A102C103A104C
105A106C107C108B
109D110B111B112C
113C114D115A116B
117B118B119B120D

Mã đề 206

81B82D83A84C
85C86B87B88A
89A90A91B92D
93D94A95D96C
97A98D99C100A
101D102B103B104A
105D106B107B108D
109A110D111B112D
113B114B115B116A
117B118D119B120B

Mã đề 207

81A82C83A84C
85D86D87C88B
89A90C91D92A
93B94D95C96B
97D98B99C100B
101C102C103A104B
105B106D107B108B
109C110C111A112D
113A114C115D116D
117C118D119C120C

Mã đề 208

81B82B83B84C
85B86D87A88C
89B90D91B92B
93C94D95C96D
97A98A99D100A
101C102A103C104B
105B106A107D108D
109D110A111A112A
113A114B115A116A
117C118B119A120A

Mã đề 209

81A82D83D84C
85A86D87B88C
89C90C91B92D
93A94B95D96C
97B98D99B100D
101D102B103D104D
105C106C107C108B
109D110B111A112C
113A114D115A116A
117D118B119D120C

Mã đề 210

81A82B83D84D
85A86D87A88B
89B90C91A92B
93D94B95B96D
97A98C99D100D
101C102B103C104A
105A106C107D108C
109A110B111C112B
113B114C115C116A
117B118D119D120A

Mã đề 211

81C82B83D84B
85D86D87B88C
89C90D91B92B
93C94B95B96A
97C98C99A100A
101A102D103A104B
105C106D107C108B
109A110C111C112D
113D114B115C116A
117D118A119C120D

Mã đề 212

81C82B83B84A
85A86D87D88A
89C90B91A92C
93D94B95A96B
97A98D99B100C
101A102C103B104B
105C106C107A108C
109C110C111A112C
113A114A115B116C
117C118B119B120B

Mã đề 213

41B42D43C44A
45B46A47A48D
49D50C51D52B
53A54D55D56C
57C58A59C60B
61B62C63A64A
65A66C67B68C
69D70C71C72D
73D74C75C76A
77D78B79B80C

Mã đề 214

81A82C83A84A
85C86D87A88D
89B90A91C92A
93B94C95D96C
97B98A99A100A
101C102A103A104B
105C106D107C108C
109D110D111A112B
113B114D115A116D
117B118B119C120B

Mã đề 215

81D82A83A84B
85B86C87C88A
89B90C91C92B
93D94A95D96C
97D98C99C100C
101A102A103A104D
105D106C107D108A
109D110C111D112C
113A114A115A116A
117A118B119A120C

Mã đề 216

81A82B83C84D
85D86A87B88B
89D90A91D92C
93D94D95D96B
97C98C99C100B
101C102C103B104C
105C106B107D108A
109D110B111A112D
113A114B115A116B
117A118B119D120B

Mã đề 217

81A82C83B84D
85A86C87D88B
89C90C91A92B
93A94D95C96C
97B98A99C100A
101D102D103B104A
105D106D107B108B
109A110A111C112A
113D114B115B116C
117B118B119B120C

Mã đề 218

81D82C83D84D
85A86A87D88C
89C90C91B92A
93B94D95B96A
97B98A99B100A
101D102D103B104A
105A106B107B108B
109D110D111D112A
113A114A115C116D
117B118D119A120A

Mã đề 219

81C82C83A84A
85D86D87B88A
89B90D91D92D
93C94D95C96B
97D98B99D100B
101B102D103C104A
105B106C107C108D
109A110B111C112C
113A114A115B116A
117C118D119A120A

Mã đề 220

81C82D83B84A
85C86B87D88C
89B90A91C92A
93C94B95C96C
97D98D99D100A
101C102A103C104A
105A106B107B108B
109D110C111B112B
113B114C115D116C
117D118D119B120C

Mã đề 221

81C82A83C84D
85A86D87B88B
89D90A91C92D
93C94D95C96C
97A98A99B100D
101C102A103C104A
105B106D107D108A
109D110D111A112A
113C114C115D116A
117C118A119C120C

Mã đề 222

81A82A83D84B
85C86D87B88B
89B90D91C92B
93B94B95D96B
97D98A99D100D
101B102B103A104D
105B106C107C108C
109A110D111C112A
113C114B115D116D
117A118D119C120A

Mã đề 223

81A82B83D84A
85D86C87A88B
89D90B91C92B
93B94D95C96C
97D98D99B100A
101D102B103C104A
105C106C107B108B
109A110A111112
113114115116
117118119120

Mã đề 224

81D82A83A84C
85A86B87C88A
89B90C91B92C
93B94D95A96B
97A98C99B100C
101C102C103D104C
105A106A107B108C
109A110A111B112A
113C114B115A116B
117C118D119B120A
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.