Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021

0
975

Theo Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ban hành bởi Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT phổ biến rõ quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Nguồn ảnh: Báo Chính phủ)

Cụ thể quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Bảo lưu bài thi

Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi, môn thi được bảo lưu gồm:

  • Bài thi độc lập >= 5.0;
  • Bài thi tổ hợp đạt 5.0 trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1.0 điểm;
  • Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5.0 trở lên.

Sắp xếp phòng thi

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi chung với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tạo một số Điểm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT

Thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, bao gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn.

Thí sinh GDTX dự thi 3 bài thi, bao gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Các trường hợp đình chỉ thi

Thí sinh mắc các lỗi sau đây sẽ bị đình chỉ thi:

  • Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;
  • Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ;
  • Đình chỉ trường hợp đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
  • Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;
  • Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;
  • Không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyến trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ;

Với các trường hợp bị đình chỉ thi, cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buối thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thỉ trong kỳ thi năm đó.

Trên đây là những thông tin quan trọng nhất các bạn cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung liên quan đến hội đồng thi, xếp phòng thi; đề thi và in sao, vận chuyển, bàn giao đề thi; chấm thi, bảo lưu điểm thi, điểm khuyến khích…