Phương thức tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021

1269

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2021 với 11250 chỉ tiêu vào 132 ngành học/chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

dh quoc gia ha noi
Đại học Quốc gia Hà Nội cùng toàn bộ trường thành viên sẽ áp dụng 3 phương thức xét tuyển chính thức

Đối tượng tuyển sinh năm 2021

Đối tượng tuyển sinh năm 2021 của trường Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm:

  • Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT)
  • Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
  • Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường/khoa có quy định sơ tuyển.

Các phương thức xét tuyển năm 2021

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển đại học năm 2021 theo các phương thức sau:

A/ XÉT TUYỂN ĐỢT 1

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Quy định đặc thù, hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN.

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Các tổ hợp xét tuyển theo ngành cập nhật trong danh sách các ngành tuyển sinh (thuộc bài viết thông tin tuyển sinh chi tiết từng trường/khoa).

Phương thức 3: Các phương thức khác

1/ Xét thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2021 và các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, IELTS hoặc tương đương có trong danh mục quy định của ĐHQGHN.

2/ Xét hồ sơ năng lực (kết quả học tập THPT, phỏng vấn, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc bằng tú tài quốc tế) với 1 số đơn vị đào tạo có hợp tác quốc tế và chương trình dạy bằng tiếng Anh.

3/ Xét thí sinh người nước ngoài đáp ứng các quy định của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT.

B/ XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG

Các phương thức tương đương đợt 1, quy định cụ thể xét từng ngành học tương ứng sẽ được công bố trên website của nhà trường và các đơn vị đào tạo (nếu có).

Các chương trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao: Xét dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng ngành/chương trình đào tạo.

Sau khi trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh nếu có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tài năng, chuẩn quốc tế, chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào ngành/chương trình đào tạo tương ứng theo tổ hợp xét tuyển.

Điểm đăng ký dự tuyển các chương trình đào tạo này do các hội đồng tuyển sinh quy định nhưng tối thiểu phải bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển các ngành/chương trình đào tạo chuẩn tương ứng.

Tham khảo thông tin tuyển sinh chi tiết từng trường/đơn vị đào tạo thành viên của ĐHQGHN:

TT Tên trường
1 Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN
2 Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN
3 Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN
4 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN
5 Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN
6 Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN
7 Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN
8 Trường Đại học Việt Nhật
9 Khoa Luật – ĐHQGHN
10 Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN