Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (HUHA)

83528

Trường Đại học Nội vụ đã chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023 thí sinh trên cả nước. Thông tin chi tiết mời các bạn đọc trong bài viết.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Tên trường: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 • Tên tiếng Anh: Hanoi University of Home Affairs (HUHA)
 • Mã trường: DNV
 • Trực thuộc: Bộ Nội vụ
 • Loại trường: Công lập
 • Loại hình đào tạo: Đại học – Vừa học vừa làm – Liên thông
 • Địa chỉ: 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 3753.3659
 • Email: tuyensinh.dnv@gmail.com
 • Website: https://huha.edu.vn/http://truongnoivu.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi/

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chính thức sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia từ năm 2023. Thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh chi tiết tại:

Thông tin tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia 2023

Bạn cũng có thể tham khảo thông tin tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội dưới đây:

1. Các ngành tuyển sinh

Thông tin về các ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Nội vụ cơ sở Hà Nội năm 2022 như sau:

 • Tên ngành: Quản trị nhân lực
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7340404-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7340404-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7340404-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7340404-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu: 180
 • Tên ngành: Quản trị văn phòng
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7340406-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7340406-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7340406-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7340406-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A01, C00, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A01, C00, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 180
 • Tên ngành: Luật
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7380101-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7380101-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7380101-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7380101-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu: 180
 • Tên chuyên ngành: Thanh tra (thuộc ngành Luật)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7380101-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7380101-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7380101-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7380101-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, C00, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D01
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Kinh tế
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7310101-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7310101-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7310101-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7310101-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, A07, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, A07, D01
 • Chỉ tiêu: 120
 • Tên ngành: Quản lý nhà nước
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7310205-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7310205-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7310205-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7310205-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A01, C00, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A01, C00, D01, D15
 • Chỉ tiêu: 230
 • Tên ngành: Chính trị học
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7310201-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7310201-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7310201-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7310201-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, C14, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, C14, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 230
 • Tên chuyên ngành: Chính sách công (thuộc ngành Chính trị học)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7310201-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7310201-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7310201-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7310201-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, C14, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, C14, C20, D01
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Lưu trữ học
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7320303-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7320303-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7320303-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7320303-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, C19, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, C19, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 78101032-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 78101032-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 78101032-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 78101032-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 150
 • Tên ngành: Quản lý văn hóa
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7229042-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7229042-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7229042-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7229042-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu: 70
 • Tên chuyên ngành: Quản lý di sản Văn hóa và Phát triển (thuộc ngành Quản lý văn hóa)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7229042-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7229042-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7229042-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7229042-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu:
 • Tên chuyên ngành: Văn hóa du lịch (thuộc ngành Văn hóa học)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7229040-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7229040-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7229040-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7229040-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu:
 • Tên chuyên ngành: Văn hóa truyền thông (thuộc ngành Văn hóa học)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7229040-02-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7229040-02-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7229040-02-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7229040-02-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, D01, D14, D15
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, D01, D14, D15
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Thông tin – Thư viện
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7320201-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7320201-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7320201-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7320201-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A01, C00, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A01, C00, C20, D01
 • Chỉ tiêu: 30
 • Tên chuyên ngành: Quản trị thông tin (thuộc ngành Thông tin – Thư viện)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7320201-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7320201-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7320201-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7320201-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A01, C00, C20, D01
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A01, C00, C20, D01
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7220201-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7220201-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7220201-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7220201-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tên chuyên ngành: Biên Phiên dịch (thuộc ngành Ngôn ngữ Anh)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7220201-01-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7220201-01-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7220201-01-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7220201-01-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Chỉ tiêu:
 • Tên chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch (thuộc ngành Ngôn ngữ Anh)
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7220201-02-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7220201-02-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7220201-02-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7220201-02-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: D01, D14, D15 (Môn chính: Tiếng Anh)
 • Chỉ tiêu:
 • Tên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7310202-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7310202-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7310202-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7310202-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: C00, C19, C20, D14
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: C00, C20, D01, D14
 • Chỉ tiêu: 90
 • Tên ngành: Hệ thống thông tin
 • Mã xét tuyển điểm thi THPT: 7480104-T
 • Mã xét tuyển xét học bạ THPT: 7480104-H
 • Mã xét tuyển điểm thi ĐGNL: 7480104-N
 • Mã xét tuyển CCTAQT: 7480104-I
 • Tổ hợp xét điểm thi THPT: A00, A01, D01, D10
 • Tổ hợp xét học bạ THPT: A00, A01, D01, D10
 • Chỉ tiêu: 80

2. Thông tin tuyển sinh chung

a. Đối tượng, khu vực tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trên toàn quốc.

b. Phương thức tuyển sinh

Các phương thức xét tuyển vào trường Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2022 bao gồm:

 • Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
 • Xét học bạ THPT (lớp 12)
 • Xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCM tổ chức năm 2022
 • Xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 • Xét tuyển thẳng

c. Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Nội Vụ Hà Nội năm 2022 bao gồm:

 • Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A07 (Toán, Lịch sử, Địa lí)
 • Khối A10 (Toán, Lý, GDCD)
 • Khối C00 (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Khối C19 (Văn, Sử, GDCD)
 • Khối C20 (Văn, Địa, GDCD)
 • Khối D01 (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D14 (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 (Văn, Địa, Anh)

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

a. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố sau khi có kết quả thi THPT năm 2022.

b. Xét học bạ THPT

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022

Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển >= 18.0 (không có môn nào dưới 5.0)

c. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG

Điều kiện xét tuyển

 • Tốt nghiệp THPT
 • Có tổng điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN từ 70 điểm hoặc của ĐHQGHCM từ 550 điểm trở lên.

d. Xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Điều kiện xét tuyển:

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP) tương đương 4.5 IELTS trở lên
 • Chứng chỉ còn hạn tính tới ngày 1/6/2022.

e. Xét tuyển thẳng

Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Thông tin đăng ký và xét tuyển

a. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

*Phương thức 1, 2: Đợt 1: Sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ GD&ĐT.

*Phương thức 3:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu 01-ĐKNL (tải xuống)
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN hoặc ĐHQGHCM
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

*Phương thức 4:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu 02-ĐKTA (tải xuống)
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 • Bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
 • Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có)

Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ về trường và đồng thời đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định.

b. Thời gian nộp hồ sơ

*Phương thức 1, 2: Đợt 1 nộp hồ sơ xét tuyển theo lịch của Bộ GD&ĐT.

*Phương thức 3, 4: Từ sau ngày kết thúc thi THPT đến sau khi thí sinh được thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp THPT

*Phương thức 5: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

c. Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh lựa chọn nộp hồ sơ xét tuyển theo 1 trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ của trường (chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp kèm lệ phí)
 • Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

d. Địa điểm nộp hồ sơ

 • Điểm thu hồ sơ số 1: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, số 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
 • Điểm thu hồ sơ số 2: Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam: Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc số 2 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 • Điểm thu hồ sơ số 3: Phân hiệu trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM, số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM.

e. Lệ phí xét tuyển

Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển khoản theo thông tin như sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
 • Số tài khoản: 371401057679 tại Kho bạc Nhà nước
 • Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

III. HỌC PHÍ

Học phí trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021 – 2022 dự kiến như sau:

 • Ngành Hệ thống thông tin: 471.000 đồng/tín chỉ
 • Các ngành còn lại: 387.000 đồng/tín chỉ

IV. ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Xem chi tiết điểm trúng tuyển các phương thức tại: Điểm chuẩn Đại học Nội vụ Hà Nội

Điểm trúng tuyển trường Đại học Nội vụ Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:

Tên ngànhKhối XTĐiểm trúng tuyển
202020212022
Văn hóa học (Văn hóa du lịch)D01 16.017.020.25
D1420.25
D15 16.017.020.25
C00 18.019.022.25
C20 19.020.0
Văn hóa học (Văn hóa truyền thông)D01 16.017.020.25
D1420.25
D15 16.017.020.25
C00 18.019.022.25
C20 19.020.0
Quản lý văn hóaC0019.018
C2020.0
D0117.016
D1416
D1517.016
Quản lý văn hóa (Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch)C001819.018
C201920.0
D011617.016
D1416
D151617.016
Chính trị họcA0114.5
A10
C0016.517.5
C1418.5
C2017.518.5
D0114.515.5
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công, chuyên ngành Công tác tôn giáoD0117.515
C0018.517
C1418.518
C2015.518
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nướcA0014.516.0
C0016.518.017.5
C1919.018.5
C2017.519.018.5
D0114.5
D1415.5
Quản lý nhà nướcA011721.021
C001923.023
C01
C202024.024
D011721.021
CN QLNN về Kinh tếA00, A01, D01
CN Quản lý tài chính côngA00, A01, D01
CN QLNN về Tôn giáoA01, D01
C00
C20
Thông tin – thư việnA011515.515
C001717.517
C201818.518
D011515.515
Thông tin – Thư viện (Quản trị thông tin)A0115.5
C0017.5
C2018.5
D0115.5
Lưu trữ họcD01
C0016.517.5
C1917.518.5
C2017.518.5
D0114.515.5
D15
Lưu trữ học, chuyên ngành Văn thư – Lưu trữC0017.517
C1918.518
C2018.518
D0115.515
Quản trị nhân lựcA0020.524.024
A0120.524.024
C0022.528.027
D0120.524.024
Quản trị văn phòngA0123.75
C002225.7525.75
C1923
C1426.75
C202326.7526.75
D012023.7523.75
Luật (CN Thanh tra)A001823.524.25
A011823.524.25
C002025.526.25
D011823.524.25
Hệ thống thông tin1515.019.75
Kinh tế20.523.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhC0019.025.25
C2020.0
D0117.023.25
D1423.25
D1517.023.25
Ngôn ngữ Anh22.523.75
Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch)22.523.75
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch)22.523.75
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.