Điểm chuẩn Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022

538

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn trúng tuyển của Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022.

Xem thêm: Thông tin tuyển sinh Khoa Y – Đại học Quốc gia TPHCM

I. Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM

1. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực

Điểm chuẩn xét học bạ THPT của Khoa Y – ĐHQG TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn ĐGNL 2022
Y khoa (Chất lượng cao) 950
Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) –
Dược học (Chất lượng cao) (A00)909
Dược học (Chất lượng cao) (B00)
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (A00)
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (B00)
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao)908
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT)
Y học cổ truyền748
Điều dưỡng657

2. Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn Khoa Y – ĐHQG TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2022
Y khoa (Chất lượng cao)26.45
Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT)25.6
Dược học (Chất lượng cao) (A00)25.3
Dược học (Chất lượng cao) (B00)25.3
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (A00)23.5
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (B00)25.45
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao)26.1
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT)25.4
Y học cổ truyền21
Điều dưỡng19

II. Điểm chuẩn các năm liền trước

Điểm chuẩn năm 2021:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2021
Y khoa (Chất lượng cao)27.15
Y khoa (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT)26.3
Dược học (Chất lượng cao) (A00)24.9
Dược học (Chất lượng cao) (B00)26.1
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (A00)23.7
Dược học (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT) (B00)24.65
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao)26.85
Răng – Hàm – Mặt (Chất lượng cao) (kết hợp CCTAQT)26.1
Y học cổ truyền
Điều dưỡng

Điểm chuẩn năm 2020:

Tên ngànhĐiểm chuẩn 2020
Y khoa27.05
Dược học26
Răng – Hàm – Mặt26.7