Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022

1248

Học viện Chính trị Công an nhân dân đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước ngày 17/9/2022.

Điểm sàn

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND là từ 17.75 điểm trở lên.

Điều kiện kèm theo: Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên (chưa nhân hệ số với thang điểm 10).

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 như sau:

Ngành/ Đối tượng xét tuyểnKhối XTĐiểm chuẩn 2022
Ngành Xây dựng Lực lượng CAND
Thí sinh nam phía BắcA0121.49
C0022.93
C0321.95
D0121.86
Thí sinh nữ phía BắcA0122.86
C0026.26
C0324.41
D0124.72
Thí sinh nam phía NamC0021.56
C0322.74
D0118.35
Thí sinh nữ phía NamA0120.75
C0024.23
C0323.48
D0123.15

Điểm chuẩn năm 2021:

Ngành/Đối tượng XTKhối xét tuyểnĐiểm chuẩn
Ngành Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân
Thí sinh Nam miền BắcA0126.28
C0028.39
C0327.88
D0125.01
Thí sinh Nữ miền BắcA0127.89
C0030.34
C0328.33
D0128.45
Thí sinh Nam miền NamA0128.29
C0027.18 (kết hợp tiêu chí phụ)
C03
D01
Thí sinh Nữ miền NamA0124.4
C0029.55
C0327.54
D0126.61