Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022

1042

Học viện Chính trị Công an nhân dân đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước ngày 17/9/2022.

Điểm sàn

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND là từ 17.75 điểm trở lên.

Điều kiện kèm theo: Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên (chưa nhân hệ số với thang điểm 10).

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 như sau:

Ngành/ Đối tượng xét tuyển Khối XT Điểm chuẩn 2022
Ngành Xây dựng Lực lượng CAND
Thí sinh nam phía Bắc A01 21.49
C00 22.93
C03 21.95
D01 21.86
Thí sinh nữ phía Bắc A01 22.86
C00 26.26
C03 24.41
D01 24.72
Thí sinh nam phía Nam C00 21.56
C03 22.74
D01 18.35
Thí sinh nữ phía Nam A01 20.75
C00 24.23
C03 23.48
D01 23.15

Điểm chuẩn năm 2021:

Ngành/Đối tượng XT Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Ngành Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân
Thí sinh Nam miền Bắc A01 26.28
C00 28.39
C03 27.88
D01 25.01
Thí sinh Nữ miền Bắc A01 27.89
C00 30.34
C03 28.33
D01 28.45
Thí sinh Nam miền Nam A01 28.29
C00 27.18 (kết hợp tiêu chí phụ)
C03
D01
Thí sinh Nữ miền Nam A01 24.4
C00 29.55
C03 27.54
D01 26.61