Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021

0
156

Học viện Chính trị Công an nhân dân đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước ngày 17/9/2021.

Điểm sàn Học viện Chính trị CAND năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021 nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND là từ 17.75 điểm trở lên.

Điều kiện kèm theo: Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên (chưa nhân hệ số với thang điểm 10).

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị CAND năm 2021

Sẽ được cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.