Điểm sàn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021

0
834

Học viện Chính trị Công an nhân dân đã công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2021.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố trước ngày 17/9/2021.

Điểm sàn Học viện Chính trị CAND năm 2021

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2021 nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND là từ 17.75 điểm trở lên.

Điều kiện kèm theo: Mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển >= 5.0 trở lên (chưa nhân hệ số với thang điểm 10).

Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Chính trị CAND năm 2021

Ngành/Đối tượng XT Khối xét tuyển Điểm chuẩn
Ngành Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân
Thí sinh Nam miền Bắc A01 26.28
C00 28.39
C03 27.88
D01 25.01
Thí sinh Nữ miền Bắc A01 27.89
C00 30.34
C03 28.33
D01 28.45
Thí sinh Nam miền Nam A01 28.29
C00 27.18 (kết hợp tiêu chí phụ)
C03
D01
Thí sinh Nữ miền Nam A01 24.4
C00 29.55
C03 27.54
D01 26.61